Latviai, estai ir lenkai gyvenimu patenkinti labiau nei lietuviai
Ar ži­nai, ko­kia da­lis žmo­nių Lie­tu­vo­je pa­ten­kin­ti sa­vo gy­ve­ni­mu? Kaip ro­do pa­sku­ti­nė Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa, ku­rios re­zul­ta­tus skel­bia tink­la­raš­tis Eu­rob­lo­gas.lt, gy­ve­ni­mu pa­ten­kin­ti 73 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Pagal šį rodiklį Lietuva vis dar atsilieka nuo visų artimiausių kaimynių: Lenkijoje 89 proc. apklaustųjų patenkinti gyvenimu, Estijoje tokių yra 86 proc., Latvijoje – 77 procentai.

Mažiau nei Lietuvoje patenkintų gyvenimu žmonių yra Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje. Tradiciškai labiausiai patenkinti gyvenimu Skandinavijos šalių, Airijos ir Nyderlandų gyventojai ─ daugiau nei 95 proc. apklaustųjų.

Euroblogas.lt iliustracija

.