Laivo liekanos byloja apie klestėjusią prekybą
Jū­ro­je ne­to­li Li­sa­bo­nos ar­cheo­lo­gai ap­ti­ko 400 me­tų se­nu­mo lai­vo lie­ka­nas. Tai – svar­biau­sias per du de­šimt­me­čius po­van­de­ni­nis ar­cheo­lo­gi­nis ra­di­nys Por­tu­ga­li­jo­je.

Pipirai, kiniško porceliano fragmentai ir bronzinė patranka su Portugalijos herbu tarp kitų radinių byloja, kad kol kas dar neidentifikuotas laivas prieš 400 metų plaukiojo prieskonių keliu tarp Europos ir Indijos.

Laivo liekanas rugsėjo pradžioje aptiko komanda ekspertų, tyrinėjusių jūros plotą aplink Kaskaiso žvejybos uostą, maždaug už 15 mylių į vakarus nuo Lisabonos. Paskendęs laivas guli maždaug 12 metrų gylyje, jo liekanos išsibarsčiusios maždaug 100 metrų ilgio ir 50 metrų pločio zonoje.

Kaskaiso miesto savivaldybė paskelbė, kad per pirminius kasinėjimus gilinant į Atlanto vandenyną įtekančios Tacho upės žiotis rastas porcelianas, pagamintas Kinijos imperatoriaus Vanli valdymo laikais – XVI amžiaus pabaigoje – XVII amžiaus pirmoje pusėje. Tarp kitų radinių – vergams pirkti naudotos kriauklės.

Tyrinėtojai sako, kad atradimas suteikia žinių apie Portugalijos praeities prekybą ir Kaskaiso svarbą joje. Pasak jūrų archeologo ir povandeninių tyrinėjimų grupės mokslinio direktoriaus Jorge Freire, radinys tarytumei sako vietos žmonėms: tai didis atradimas, o jo didybė yra tai, ką artefaktai byloja apie kultūrinį kraštovaizdį. Kaskaiso meras Carlosas Carreirasas džiaugėsi, jog radinys leis miestui sužinoti daugiau apie savo istoriją, sustiprins kolektyvinį tapatumą ir bendras vertybes, o tai savo ruožtu „pavers mus patrauklesniais ir konkurencingesniais“. Dabar radinius tirs Portugalijos paveldosaugininkai.

Prieš 24 metus buvo atrastas laivas „Kankinių Dievo Motina“ („Nossa Senhora dos Mártires“), irgi plaukiojęs prieskonių keliu ir paskendęs ties Lisabona 1606 metais. Pasak komandos, tyrinėjančios šiuos jūros plotus nuo 2009 metų, naujasis radinys yra geresnės struktūrinės formos nei „Kankinių Dievo Motina“.