Laisvę keliauti ir gyventi bet kur ES labiausiai remia latviai, estai ir lietuviai
Ar ži­nai, kad Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai stip­riau­siai pa­si­sa­ko už ju­dė­ji­mo lais­vę Eu­ro­pos Są­jun­go­je? 

2018 m. rudens „Eurobarometro“ duomenimis, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, 96 proc. latvių pasisako už laisvę gyventi, dirbti, studijuoti ir vystyti verslą bet kurioje ES šalyje.

Lietuvoje ir Estijoje šią judėjimo laisvę palaiko 94 proc. gyventojų. Bendrai ES šią laisvę palaiko 83 proc. gyventojų.

Mažiausiai palaikymo ji sulaukia Jungtinėje Karalystėje (74 proc.), Italijoje (72 proc.) ir Rumunijoje (69 proc.).