Laiko sukiojimas – diskusijų klausimas Briuselyje
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė siū­lo Briu­se­liui at­si­sa­ky­ti lai­ko su­kio­ji­mo du­kart per me­tus, vie­to­je to pa­lik­ti ga­lio­ti da­bar esan­tį va­sa­ros lai­ką.

Trečiadienį ministrų kabinetas pritarė šiai Susisiekimo ministerijos parengtai Lietuvos pozicijai, kuri bus teikiama Europos Komisijai, vykdančiai viešas konsultacijas dėl vasaros laiko susitarimų.

Europos Komisija konsultacijas pradėjo atsižvelgdama į Lietuvos, Suomijos vyriausybių bei Europos Parlamento narių raginimus atsisakyti laikrodžių sukiojimo.

Vasaros laikas kasmet įvedamas daugumoje Europos ir Šiaurės Amerikos šalių. Šios tvarkos šalininkai sako, kad ilgesni šviesūs vasaros vakarai leidžia sutaupyti energijos, skatina žmones būti lauke, mažina eismo nelaimių, nusikalstamumo riziką.

Kritikai teigia, kad kasmetinis ritualas erzina žmones, galimi trumpalaikiai sveikatos sutrikimai, jie pasigenda akivaizdžių ekonominės naudos įrodymų.