Labradoras atskleidė melą
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se vie­nas su­ras­tas šuo pa­dė­jo iš­narp­lio­ti by­lą, iš­kel­tą vy­rui, ku­ris bu­vo nu­teis­tas 50 me­tų ka­lė­ti už duk­ters tvir­ki­ni­mą, mer­gai­tei par­eiš­kus, kad tė­vas nu­ga­la­bi­jo gy­vū­ną no­rė­da­mas ją įbau­gin­ti ir pri­vers­ti ty­lė­ti.

42 metų santechniką Joshuą Hornerį iš vakarinės Oregono valstijos prisiekusieji nuteisė už lytinę prievartą nepilnamečio atžvilgiu. Jų sprendimas nebuvo vienbalsis.

J. Hornerio dukra teismo metu liudijo, kad jis grasino pakenkti jos gyvūnams, jeigu ji pasipasakos policijai, ir kad tai pademonstruodamas jis jos akivaizdoje nušovė šunį, vardu Liusi. Tačiau teisinė ne pelno organizacija „Oregon Innocence Project“, sutikusi peržiūrėti bylą, surado labradorą gyvą, pas kitus šeimininkus.

J. Horneris tvirtino, jog nenuskriaudė Liusi, o jei šuo būtų surastas, tai įrodytų jo nekaltumą, taip pat tai, kad dukra, davusi priesaiką, melavo. Šuo buvo surastas Girharto miestelyje į šiaurės vakarus nuo Portlando. Jo tapatybė buvo nustatyta pagal savitus požymius. Pateiktame prašyme nutraukti bylą apygardos prokuratūra pažymėjo, kad suradus šunį gyvą J. Hornerio dukra atsisakė kalbėtis su tyrėjais apie savo liudijimą teisme. Prokuroras Johnas Hummelis liko sutrikęs: neužtikrintas, kad Horneris seksualiai neišnaudojo aukos, bet ir neįtikintas, kad dukrą išnaudojo. Rugpjūčio mėnesį J. Horneris buvo paleistas iš kalėjimo ir laukė naujo teismo, apeliaciniam teismui atmetus jo apkaltinamąjį nuosprendį remiantis tuo, kad gynybai nebuvo leista pateikti kitų, su šunimi nesusijusių įrodymų.