Labai stiprūs ryšiai: už 750 tūkst. JAV dolerių labdarą nupirko buvusiai žmonai namą
Los An­dže­le su­im­tas bu­vęs Jung­ti­nių Tau­tų ir ame­ri­kie­čių ko­mi­ko Ar­se­nio Hal­lo te­le­vi­zi­jos lai­dos mu­zi­kos di­rek­to­rius, kal­ti­na­mas pa­si­sa­vi­nęs 750 tūkst. JAV do­le­rių (660 tūkst. eu­rų) iš lė­šų, skir­tų vie­nam kon­cer­tui be­na­miams vai­kams or­ga­ni­zuo­ti, an­tra­die­nį pra­ne­šė pro­ku­ro­rai.

Anot prokuratūros, Robinui DiMaggio gali būti pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo per ryšio priemones. Kol kas neaišku, ar jis turi advokatą.

Pasak prokurorų, į R. DiMaggio sąskaitą buvo pervesta 750 tūkst. JAV dolerių suma po to, kai šis sutiko padėti labdaros fondui „Peace for You Peace for Me“ organizuoti koncertą Bulgarijoje.

Tačiau užuot sumokėjęs honorarus atlikėjams, 47-erių muzikantas išeikvojo lėšas asmeninėms reikmėms ir nupirko savo buvusiai žmonai namą.

Jei bus nuteistas, jam gali grėsti iki 20 metų laisvės atėmimo.

Per savo būgnininko karjerą R. DiMaggio jis yra grojęs įrašinėjant dainininkų Paulo Simono ir Dianos Ross albumus.