Kylanti JAV politikos žvaigždė tapo komikso heroje
Vie­na daž­niau­siai į JAV ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­ten­kan­čių po­li­ti­kių, jau­niau­sia per vi­są ša­lies is­to­ri­ją į At­sto­vų Rū­mus iš­rink­ta mo­te­ris, 29 me­tų de­mo­kra­tė Ale­xand­ria Oca­sio-Cor­tez da­bar ta­po ir ko­mik­so he­ro­je. Jai su­teik­tas vaid­muo sa­ty­ri­nė­je is­to­ri­jo­je apie Va­šing­to­no po­li­ti­ką. Ši kny­ge­lė iš­vys die­nos švie­są ge­gu­žę.

Apsirengusi ir apsiginklavusi lyg amazonė, kviečianti savo priešus karo šūkiu „Nauja partija, kas tai?“ („Who dis?“, lietuviškai – kas tai?) – slengo frazė, vartojama, kai asmuo gauna žinutę iš nežinomo žmogaus. Šiuos žodelius politikė parašė tviteryje, atsakydama į buvusio demokrato kritiką, jog ji nėra partijos ateitis. Taip A. Ocasio-Cortez, dažnai trumpinama tiesiog AOC, nuo Kongreso kėdės nušoko į komiksų puslapius. Dėl savo socialinio teisingumo idėjų AOC dažnai tampa JAV konservatyvesnių politinių jėgų atakų objektu, tačiau garsėja gebėjimu atsakyti į jas su humoru.

Alexandria Ocasio-Cortez sveikina kolegas per antrąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo metinį pranešimą. / "Devil's Due Comics" iliustracija

Komiksų knygą „Alexandria Ocasio-Cortez ir naujokų jėga“ (Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force) išleis JAV leidykla „Devil’s Due Comics“. Ji pabrėžia, kad su pačia kongresmene projektas nėra derintas. Pasak leidėjų, „šia satyra šaipomasi iš Vašingtono“, tad nebus pasigailėta nė vieno asmens. Kitame viršelio variante šiais metais pirmą kartą prisiekusi kongresmenė vaizduojama baltu kostiumu, laikanti rankoje išmanųjį telefoną ir koja prispaudusi Respublikonų partijos raudoną dramblį. A. Ocasio-Cortez yra tikra socialinės žiniasklaidos virtuozė, net moko ja naudotis kitus Kongreso narius, kurių dauguma keliais dešimtmečiais vyresni už ją.

Kitas komisko viršelio variantas. / AFP/Scanpix nuotrauka

„Niekam ne paslaptis, kad AOC tapo neoficialia naujosios mokyklos lydere. Ji Vašingtonui įkvėpė naujos gyvybės. Ir tai atspindi prie šio projekto prisidėjusių vyrų bei moterų entuziazmas, – tvirtino „Devil’s Due Comics“ leidėjas Joshas Blaylockas. – Nors mes sutariame ne dėl visų dalykų, visi jaučiame jaudulį dėl šviežio oro gūsio, kurį atnešė naujasis Kongresas. Tikiuosi, komiksas skaitytojams sukels tokį pat katarsį, kaip ir jo kūrėjai.“

Prie komikso leidybos prisidėjo tokie iliustratoriai ir rašytojai kaip Jill Thompson bei Jose Garibaldi.