Krauju nulaistyta šventė Pamplonoje
Tai šo­ki­ruo­jan­tis vaiz­das dau­ge­liui pa­sau­ly­je, bet ne Pa­mplo­no­je, – kai pra­ncū­zų ma­ta­do­ras Se­bas­tia­nas Cas­tel­la iš­kė­lė au­sį, ku­rią ką tik nu­kir­to gy­vam bu­liui, vi­sa are­na su­gau­dė svei­ki­ni­mo šūks­niais ir plo­ji­mais.

Nuostabiais raudonais ir auksu siuvinėtais drabužiais pasipuošęs matadoras ką tik įveikė raguotą jautį per kasmetinę San Fermino fiestą šiauriniame Ispanijos mieste, į kurį kasmet suplūsta tūkstančiai šios šventės dalyvių ir kasdien dalyvauja „bulių bėgime“.

Septintą jaučių bėgimo dieną vienam žmogui buvo ranka, o dar trys patyrė sumušimų. Vienas bulius atsiskyrė nuo grupės ir sukėlė sąmyšį tarp bėgikų. Galvijas ragu užkabino vieną vyrą už juosmens juostos ir parbloškė ant žemės. Tada jis paslydo akmenimis grįstos siauros gatvelės posūkyje ir prispaudė kitą bėgiką prie laikinos tvoros. Navaros regioninės ligoninės atstovas Jonas Arizeta sakė, kad į gydymo įstaigą buvo atvežti keturi sužeistieji.

Penktadienio bėgimas vyko nelyjant. 850 m kelią iki koridos arenos jaučiai įveikė per 2 minutes 20 sekundžių – tiek pat bėgimas truko ir ketvirtadienį. Dažniausiai bėgikai patiria traumų buliams griūvant ar trypiant.

Kasmet rengiamą San Fermino festivalį išgarsino Ernesto Hemingway 1926 metų romanas „Fiesta“ („The Sun Also Rises“). Gyvūnų teisių gynėjai seniai siekia, kad San Fermino šventė ir koridos Ispanijoje būtų uždraustos. Dalis ispanų tokius renginius laiko tradicija, kurią reikia išsaugoti, tačiau vis daugiau žmonių mano, jog tai žiauri ir beprasmiška gyvūnų kankinimo atgyvena.