Kovo 11 dieną gimtadienius švenčia beveik 8 tūkstančiai Lietuvos žmonių
Ko­vo 11-ąją Lie­tu­vai mi­nint ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, be­veik 8 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų šven­čia ir sa­vo gim­ta­die­nius, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Re­gis­trų cen­tras.

Iš 7603 šią dieną gimusių šalies gyventojų 3968 yra moterys, o 3 617 – vyrai.

Daugiausia kovo 11 dieną gimusių žmonių gyvena Vilniuje – kiek daugiau nei 1,4 tūkst.

Mažiausiai jubiliatų – 16 – savo gyvenamąją vietą yra deklaravusių Neringoje.

1990 metų kovo 11 dieną, kai Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą valstybę, gimė 108 Lietuvos gyventojai.