Kodėl Suomija vis dar naudoja svastiką?
Kai sve­čiai iš už­sie­nio įžen­gia į Suo­mi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų mu­zie­jaus an­ga­rą ir pa­ma­to svas­ti­ko­mis pa­žy­mė­tus lėk­tu­vus, daž­nai nu­stem­ba. Apie šio sim­bo­lio vie­tą Suo­mi­jo­je nu­švie­čia ame­ri­kie­čių lei­di­nys „Chris­tian Scien­ce Mo­ni­tor“.

„Skubame paaiškinti lankytojams, kad mūsų svastika neturi nieko bendra su nacių simbolika“, – sako muziejaus direktorius ir buvęs pilotas Kai Mecklinas. Jis priduria, jog suomiai taip ženklinti savo orlaivius pradėjo anksčiau negu vokiečiai. Be kita ko, skiriasi šių dviejų kryžių lenktais galais padėtis.

Nors Suomijos oro pajėgos jau keletą dešimtmečių nepiešia svastikų ant lėktuvų, jų vis dar galima pamatyti ant kai kurių padalinių karininkų antpečių ir vėliavų. K. Mecklinui, kaip ir daugeliui suomių, šis ženklas nesukelia neigiamų emocijų. „Mums tai yra laisvės ir nepriklausomybės simbolis“, – pažymėjo jis.

Muziejaus vadovas pasakojo, kad 1918 metais švedų grafas Ericas von Rosenas padovanojo Suomijai orlaivį, ant kurio sparnų buvo nupiešta mėlyna svastika. Lėktuvas sėkmingai kovėsi mūšiuose dėl šalies nepriklausomybės su sovietų remiamais raudongvardiečiais. Svastikos ant Suomijos karo lėktuvų buvo piešiamos iki 1945 metų, o po to jas pakeitė baltos ir mėlynos spalvų rondeliai.

Helsinkio universiteto profesoriui Teivo Teivainenui dažnai tenka aiškinti užsienio studentams, kodėl ant kai kurių sostinės karo laikų monumentų galima rasti svastikų. Jo teigimu, visada yra tikimybė, kad tai gali pasiųsti netinkamą signalą apie šalį. Svastika kai kuriose šalyse yra siejama su neonacizmu ir draudžiama platinti, viešai naudoti.

Profesoriui itin didelį nerimą kelia tai, kad šalies ginkluotosios pajėgos dėl svastikos naudojimo ateityje galėtų turėti sunkumų. Pavyzdžiui, jei kiltų karas su Rusija ir Suomijai tektų prašyti NATO partnerių paramos. „Kaip į mus reaguotų Vokietijos parlamentarai ar Prancūzijos kabineto nariai, kuriems šis ženklas reiškia tik viena?“ – klausė T. Teivainenas. Jis aiškino, kad oficialus Suomijos oro pajėgų simbolis tikrai nepadidintų palankumo.

Parade plevėsuoja Suomijos oro pajėgų akademijos vėliava.contre-info.com nuotrauka

Eksperto manymu, svastikos naudojimas neduoda jokios naudos, o tik kelia nesusipratimų. Jis sakė, kad kariai kitų šalių kolegoms nuolat aiškina, kodėl vienur ar kitur yra nupieštas šis ženklas. Tačiau blogiausia, kai šie neklausia ir pasidaro netinkamas išvadas. Beje, Suomijos gynybos ministerija šiuo metu neketina apriboti ar persvarstyti simbolio naudojimo.

Suomijos aviacijos istorikas Carlas-Fredrikas Geustas įsitikinęs, kad nerimas yra perdėtas. Pasak jo, šalyje vis dar naudojamos suomiškosios svastikos yra unikalios pagarbos istorinei atminčiai išraiška. Jis priminė, kad šis simbolis naudojamas nuo senų laikų ir daugelis Vakarų šalių XX amžiaus pradžioje jį laikė sėkmės ženklu.

Klausimas, kada, kur ir kaip svastika turėtų būti matoma viešumoje, yra jautri tema, nes šalyje stiprėja radikalai. Tačiau Suomijos neonaciai savo skiriamuoju ženklu bent jau kol kas nelaiko svastikos ir naudoja runą, kuri atrodo kaip į viršų nukreipta rodyklė, asocijuojama su skandinavų mitologijos dvikovos, pergalės ir didvyriškos šlovės dievu Tiru.