Kodėl po nardymo rekomenduojama bent 24 valandas neskraidyti?
Pa­sku­ti­nę sa­vo at­os­to­gų die­ną nu­spren­džia­te leis­tis į nuo­ty­kį. Prie­plau­ko­je pa­ste­bė­jo­te ženk­lą, kvie­čian­tį į nar­dy­mo iš­vy­ką. Nu­spren­džia­te tai iš­ban­dy­ti ir džiau­gia­tės įspū­džiais, ta­čiau vos nu­si­vil­kus nar­dy­mo kos­tiu­mą ins­truk­to­rius jums pa­ta­ria – da­bar 24 va­lan­das ne­ga­li­te skris­ti lėk­tu­vu. Ko­dėl nu­skam­ba ši re­ko­men­da­ci­ja? Kuo ri­zi­kuo­ja­te, jei jos vis­gi ne­pak­lau­sy­si­te?

Nardymas yra tikras malonumas, ypač jei po vandeniu yra geras matomumas. Tai yra šis tas, ką reikėtų išbandyti visiems. Tačiau tai yra šiokia tokia apkrova kūnui. Instruktoriai jums padės tiek pamokomis prieš panėrimą, tiek po vandeniu, todėl šioje srityje problemų būti neturėtų. Tačiau patarimas 24 valandas niekur neskristi greičiausiai vis tiek galios.

Taip bandoma išvengti vadinamos dekompresinės arba kesoninės ligos. Įprastai dėl jos rūpintis turi tik narai. Jie turi specialias lenteles, kurios leidžia pasirinkti geriausią išnėrimo strategiją. Svarbiausia neiškilti per greitai, ypač jei žmogus nardė ilgesnį laką arba didesniame gylyje. Tačiau dekompresinės ligos grėsmė neišnyksta vos sėkmingai išlipus ant prieplaukos.

Dekompresinę ligą sukelia audiniuose susikaupęs azotas. Tai įvyksta natūraliai – didesnis vandens slėgis neleidžia audiniams lengvai atsikratyti azoto, todėl šiek tiek jo susikaupia įvairiose kūno vietose. Per kelias valandas jis yra pašalinamas, tačiau jei kilsite į didesnį aukštį, kuriame atmosferos slėgis bus žemesnis, audiniuose susidarę mikroskopiniai burbulai ims plėstis. Būtent dėl to po nardymo patariama 24 valandas nekopti į kalnus ir nekeliauti lėktuvais.

Iš tiesų, dekompresinės ligos sukelti padariniai gali būti labai įvairūs, priklausomai nuo to, kur jūsų kūne yra azoto sankaupos. Gali imti skaudėti sąnarius, raumenis. Kai kuriais atvejais žmonėms gali būti sunku judėti. Tačiau yra žinoma, kad dekompresinė liga sukelia ir kur kas rimtesnius padarinius, įskaitant infarktą, paralyžių ar mirtį. Yra užfiksuota atvejų, kuomet dėl stipraus keleivių patiriamo skausmo lėktuvams teko atlikti neplanuotus tūpimus.

Nuo dekompresinės ligos žmonės gydomi barokamerose. Jie turi vartoti daug skysčių ir ilsėtis. Jei pagalba suteikiama laiku, žmogus visiškai pasveiksta. Tik, tikriausiai, nardyti jau nebenori.