Kodėl Lietuva prilyginta „Sostų karų“ veikėjui Hodorui?
Se­ria­lo ger­bė­jai pus­la­py­je win­te­ris­co­ming.net nu­spren­dė pa­ly­gin­ti Eu­ro­pos vals­ty­bes su gar­sio­jo te­le­vi­zi­jos se­ria­lo „Sos­tų ka­rai“ („Ga­me of Thro­nes“) vei­kė­jais. Lie­tu­va pri­ly­gin­ta Ho­do­rui – stam­biam, aukš­taū­giui vy­rui, ku­ris, spė­ja­ma, tu­rė­jęs mil­ži­nų krau­jo, ta­čiau te­mo­kė­jo vos vie­ną žo­dį. Ko­dėl taip nu­ti­ko?

„Sostų karų“ pasaulyje apstu pačių įvairiausių veikėjų. Kiekvienas personažas – atskira, kruopščiai sukurta asmenybė su vis kitokiu kultūriniu fonu. Sagos fanai veikiausiai sutiktų, kad laukinis dotrakis sunkiai rastų kalbą su sostinės gyventoju, kuris, savo ruožtu neturėtų nieko bendro su Bravoso gyventoju.

Lietuva – Hodoras

Hodoras – milžinų kraujo turintis gigantas, padedantis keliauti nužudyto lordo Nedo Starko sūnui Brenui Starkui ir temokantis vieną žodį – „hodor„. „Sostų karų“ gerbėjai Lietuvą prilygino Hodorui dėl to, kad jis aukštas, tvirto stoto, taigi beveik krepšininkas, kuriais Lietuva yra garsi.

Taip pat autoriai pašmaikštavo teigdami, kad Lietuvos kalba yra viena iš konservatyviausių visoje Europoje: „Dėl baisaus nutikimo jaunystėje jo žodynas buvo apribotas vienu žodžiu: hodor. Kaip ir Lietuviai, jis neišmoksta daug naujų žodžių.“

Latvija – kastratas karys Pilkasis Kirminas (Grey Worm)

Pilkasis Kirminas / HBO, stopkadras

Pasak šio sąrašo autorių, Latvija, kaip ir Pilkasis Kirminas, per savo gyvenimą patyrė visko. Pilkasis Kirminas buvo karys – vergas, priverstinai iškastruotas ir per visą savo gyvenimą mokytas klausyti kitų. Tačiau jo situacija pasikeitė šį išlaisvinus, jis tapo pavyzdžiu to, ką laisvė gali suteikti žmogui.

Latviją taip pat ištisus šimtmečius valdė kiti, kol galų gale, jai tapus nepriklausoma valstybe, padėtis ėmė sparčiai kisti į gerąją pusę.

Estija – nuskriaustasis, bet galingas Skalikas

Skalikas / HBO, stopkadras

Kaip ir Latvija, Estija per savo gyvenimą patyrė daug neteisybės. Buvo okupuota Danijos, Švedijos, Sovietų Sąjungos. Tačiau nepaisant sunkaus kelio išgyveno ir sėkmingai iriasi tolyn.

Sandoras Klegeinas, pravarde Skalikas, taip pat gyvenime patyrė sunkumų. Vaikystėje jo psichopatas vyresnysis brolis nudegino veidą, gyvenimas mėtė ir vėtė šen bei ten, kol, galų gale atrado nišą sau.

Vokietija – karaliaus žudikas Džeimis Lanisteris

Džeimis Lanisteris / HBO, stopkadras

Jo istorija primena Vokietijos. Džeimis Lanisteris – karalienės brolis ir vienos svarbiausių Vesteroso giminės atstovas, buvo privilegijuotas ir užsiėmė tokiais dalykais, dėl kurių bet kuriam kitam veikėjui nebūtų atleista. Išstūmė mažą berniuką iš bokšto, turėjo slaptą romaną su savo seserimi. Tačiau laikui bėgant jis sugebėjo rasti kelią atgal į žmonių širdis – praradęs ranką ir didžiąją dalį savo išdidumo jis tapo savotišku herojumi. Lygiai taip ir Vokietija, sugebėjusi reabilituotis po Antrojo pasaulinio karo ir padarytų skriaudų.

Ukraina – Robas Starkas, o Rusija – konspiracijoje prieš Starkų giminę dalyvavęs Ruzas Boltonas

Robas Starkas ir Ruzas Boltonas / HBO, stopkadras

Robas Starkas buvo labai ryškus, greitai degęs ir perdegęs personažas. Po tėvo mirties jis metė iššūkį galingiausiai Vesteroso giminei, Lanisteriams. Pats susirinko tvirtą kariuomenę, tačiau galų gale žuvo per pasalą.

Rusija „Sostų karų“ gerbėjų portale buvo gretinama su Ruzu Boltonu, vienos iš kilmingųjų giminės galva. Jis – šaltas ir visad veikė itin apskaičiuotai, kišdavosi į kitų kraštų politiką. Atitinkamai galima kalbėti apie Rusiją – atšiaurus, niūrus kraštas, o pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis netylantys kaltinimai Rusijai kišimusi į kitų šalių demokratinius procesus analogiją tik pagilina.

Lenkija – Ketlin Stark, o Mažapirštis – Šveicarija

Lenkija sąraše prilyginta Ketlin Stark dėl to, kad nei viena, nei kita įprastai neužima pagrindinio vaidmens, tačiau kai kuriuose epizoduose tapo dominuojančia veikėja, o Šveicarija Mažapirščiui dėl ilgalaikio laviravimo tarp įvairių politinių jėgų.

Sąraše vienas iš ryškiausių serialo veikėjų Džonas Snou prilygintas Islandijai, Drakonų motina Deineris Targarian – Turkijai, karalienė Sersėja Lanister – Prancūzija, o Gruzija – Khalas Drogo. Visą sąrašą anglų kalba galite peržiūrėti čia.