Kodėl dauguma gydytojų rašo taip neįskaitomai?
Su­sir­gę sku­ba­me pas gy­dy­to­jus, ku­rie mums rū­pes­tin­gai sten­gia­si pa­dė­ti. Vė­liau su re­cep­tu ran­ko­je bė­ga­me į vais­ti­nę, ta­čiau pa­ke­liui nu­spren­džia­me pa­skai­ty­ti, kas ja­me par­ašy­ta. Ta­čiau daž­nai su­pras­ti pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma ar­ba la­bai su­nku – ste­reo­ti­pai apie gy­dy­to­jų ra­šy­se­ną su­kur­ti ne be rei­ka­lo. Ta­čiau ko­dėl taip yra?

„Rašai kaip daktaras“ – ne vienam iš mūsų vaikystėje yra tekę girdėti tokią mokytojų ar tėvų pastabą. Tuomet šie žodžiai reiškė gana nedaug, bet vėliau patys susidūrę su gydytojais įsitikinome, kad jų rašysena dažnai nėra labai tvarkinga. Dar daugiau – šis stereotipas yra pasaulinis, nes, pasirodo, prasta rašysena pasižymi dauguma pasaulio gydytojų.

Krūva lapelių, ant kurių diagnozę ar receptus rašo gydytojai, dažnai turi sužymėtas linijas. Tačiau laisvos gydytojo rankos linijų kalėjimas nepažabos ir nežinia ką reiškiantis užrašas laužo taisykles. Perskaityti, kas parašyta gydytojo ranka, yra išties sunku, bet kodėl?

Atsakymas jau buvo paminėtas – nes jie rašo kasdien, daug ir skubėdami. Receptai, siuntimai, diagnozės – ir visa tai šimtams pacientų. Svarbu darbą atlikti greitai – juk rašymas yra tik antraeilė gydytojų darbo dalis. Pirmiausia jie turi diagnozuoti problemą ir skirti gydymą, o tik paskui galvoti apie rašymą. Tačiau įdomu tai, kad kiti gydytojai ir vaistininkai šį tekstą perskaito lengviau nei jūs.

Neaiškų tekstą skaityti lengviau, kai žinote, ko jame galite tikėtis. Medicininiai terminai, vaistų pavadinimai, ligos – tai šių žmonių darbo kasdienybė. Todėl jiems pakanka vos kelių simbolių, kad jie šiuos žodžius atpažintų. Tačiau bloga gydytojų rašysena gali pridaryti ir rimtų bėdų.

2006 metais publikuotas tyrimas atskleidė, kad kasmet JAV nuo prastos gydytojų rašybos nukenčia 1,5 milijonai žmonių. 7 tūkstančiai iš jų miršta. Šias mirtis sukėlė perdozavimas, netinkami vaistai, per mažos vaistų dozės – gydymo neatitikimai, kuriuos sukėlė ne gydytojo neišmanymas, o prasta rašysena. Neaišku, ar ši statistika apibrėžia iš šių laikų realybę, tačiau sprendimas, kaip nuo to apsisaugoti, yra aiškus – elektroniniai receptai. Todėl galbūt bent ateityje juokeliai apie gydytojų rašybą nebebus tiesa.