Kodėl ant laivų virvių dažnai tvirtinami dideli apvalūs metaliniai diskai?
Vaikš­ti­nė­da­mi ko­kio­je nors prie­plau­ko­je ar uos­te ga­li­te pa­ste­bė­ti, kaip tvar­kin­gai lai­vai yra pri­tvir­ti­na­mi prie kran­ti­nės. Il­gos, sto­ros vir­vės yra la­bai tvir­tos, net jei ir at­ro­do se­nos. Daž­nai jų vi­du­ry­je ma­to­si ir di­de­lis me­ta­li­nis dis­kas, už­de­da­mas vos lai­vui pri­siš­var­ta­vus. Ar ži­no­te, kam jis skir­tas?

Tikriausiai paslaptis nėra tokia jau didelė, nes tokius diskus naudoja ir kariniai, ir civiliniai laivai. Jie ypač dažnai sutinkami prie kruizinių laivų, taip pat didžiųjų karinių laivų. Juos uždeda laivo įgula vos prisišvartavus – nakčiai šio darbo palikti negalima. Jei diskas būtų pamirštas, įgulai grėstų pavojus ir pamoka būtų išmokta visam gyvenimui.

Tai – apsauga nuo žiurkių. Uostuose dažnai yra nemažai graužikų, kurie susivilioja šiltomis patalpomis ir maistu. Jie yra naikinami, tačiau uostų žiurkės yra tarsi neišsprendžiama problema. Žiurkės laive kelia dar daugiau rūpesčių, nes laivo įgula turi ribotą resursų kiekį. Šalia to dar pridėkite ir tai, kad žiurkės mėgsta pagraužti įvairius laidus ar gumines žarnas, ir suprasite, kodėl laive jos nėra pageidaujamos. Aišku, tai yra ir higienos bei ligų prevencijos klausimas.

Žiurkės yra geros plaukikės – dažnai jos neria į vandenį susirinkti iš laivų iškritusių šiukšlių. Tačiau užlipti laivo korpusu į viršų yra beveik neįmanoma, nes jis yra kietas, metalinis, slidus ir dar turi neigiamą pokrypį bandant juo lipti iš vandens į viršų. Taigi, geriausias kelias žiurkėms – laivo virvės, į kurias lengva įsikibti ir kurios veda tiesiai prie nemažų angų tiesiai į laivo vidų. Pasiekusi tokį diską žiurkė negali jo perlipti. Ji gali bandyti, tačiau jis laisvai sukiojasi ant virvės ir graužikas tiesiog krenta žemyn.

Papildomai šalia tokių diskų dažnai klijuojamos ir plastikinės juostos, kurios gali būti sutepamos kokia nors slidžia medžiaga. Svarbiausia tai, kad diskas laisvai sukiotųsi ant virvės, bet nenukristų, o jo centre nebūtų didelio tarpo, per kurį lankstus gyvūnas galėtų pralįsti. Taip pat svarbu, kad tokie diskai būtų įrengi ne per arti krantinės ar paties laivo, nes kai kurios didelės žiurkės šokinėja.

Na, o jei graužikai į laivą patenka, jie gali būti gaudomi spąstais. Rimtesni metodai pasitelkiami tik uostuose, kur graužikus naikina kenkėjų kontrolės kompanijos.