Kijevo perlas perduotas Konstantinopoliui
Ukrai­nos par­la­men­tas nu­bal­sa­vo už tai, kad Ki­je­vo Šv. And­rie­jaus cerk­vė bū­tų per­duo­ta Stam­bu­le įsi­kū­ru­siam eku­me­ni­niam pa­triar­cha­tui, su­ti­ku­siam pri­pa­žin­ti Ukrai­nos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios ne­prik­lau­so­my­bę.

Konstantinopolio patriarchatui leista naudotis garsiąja Kijevo cerkve garbinimui, religinėms apeigoms ir ceremonijoms. XVIII amžiuje ant vaizdingos kalvos Ukrainos sostinės centre pastatyta cerkvė Konstantinopolio patriarchatui bus perduota visam laikui naudotis neatlygintinai, tačiau išliks Ukrainos nuosavybė. Cerkvė šiuo metu veikia kaip muziejus, pamaldos joje nevyksta nuo 2015 metų. Anksčiau ją nuomojosi viena iš susiskaldžiusios Ukrainos stačiatikių bažnyčios atšakų.

„Šv. Andriejaus cerkvė perduota Konstantinopolio Sostui naudotis kaip reprezentacine misija“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

Patriarcho Bartolomėjaus I, laikomo „pirmuoju tarp lygių“ 300 mln. tikinčiųjų turinčios pasaulinės stačiatikių bendruomenės lyderių, sprendimas pripažinti Ukrainos stačiatikių bažnyčios nepriklausomybę yra didžiulis smūgis Maskvos dvasiniam autoritetui stačiatikių pasaulyje. Protestuodama Maskva nutraukė ryšius su Konstantinopoliu.

Ukrainoje šiuo metu veikia trys Stačiatikių bažnyčios. Viena nuo Sovietų Sąjungos laikų liko ištikima Maskvos patriarchatui; Ukrainai tapus nepriklausoma, nuo jos atskilo Kijevo patriarchatui paklūstanti Bažnyčia, vadovaujama patriarcho Filareto, ir dar viena negausi Ukrainos autokefalinė stačiatikių bažnyčia veikia vadovaujama metropolito Makarijaus.

2014 metais Rusijos įvykdyta Ukrainos Krymo pusiasalio aneksija ir Kremliaus remiamas separatistų sukilimas Rytų Ukrainoje padidino Kijevo patriarchato narių skaičių ir pakurstė pastangas dėl Ukrainos Bažnyčios nepriklausomybės. Rusijos stačiatikių patriarchas Kirilas, laikomas tvirtu prezidento Vladimiro Putino sąjungininku, labai stengėsi, kad provakarietiška Ukraina neturėtų nepriklausomos Bažnyčios.