Kelionę į kosmosą galės įpirkti nemažai žmonių
Jef­fas Be­zo­sas yra tur­tin­giau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je. Jo ka­pi­ta­las au­ga ne­įti­kė­ti­nu tem­pu ir ti­kriau­siai ar­ti­miau­siu me­tu šios ten­den­ci­jos ne­si­keis. Kai pi­ni­gai ne­be­rū­pi, žmo­nės daž­niau­siai žvel­gia į di­din­ges­nius tiks­lus. To­dėl Be­zo­sas no­ri žmo­nes pa­kvies­ti nu­ke­liau­ti į kos­mo­są ir jau pa­skel­bė kai­ną, tik ji įtar­ti­nai že­ma.

Dar praėjusį pavasarį Bezosas teigė, kad nemažą dalį „Amazon“ suteikiamų pajamų jis skirs „Blue Origin“ bendrovei, kuri ruošiasi užsiimti kosminiu turizmu. Ši nauja sritis pritraukia milžinišką susidomėjimą. Konkurentė „Virgin Galactic“ jau pardavė 650 bilietų, nors net skrydžio data nėra numatyta. Bezosas teigia, kad jo šešiavietė „New Shepard“ kapsulė į bandomąjį skrydį su žmonėmis kils dar šiemet. Ir kapsulė, ir raketa bus daugkartinės, o tai padės sumažinti skrydžio kainą.

Visgi, kad ir kokie technologiniai sprendimai bus pasitelkti, neseniai Bezoso atskleista bilieto kaina atrodo nepaprastai maža. Pakilti iki kosmoso prieangio jums kainuos apie 170–256 tūkstančius eurų. Vėliau kaina turi galimybę mažėti. Ir nors „Virgin Galactic“ išankstinius bilietus pardavinėjo už 214 tūkstančių eurų sumą, ekspertai teigia, kad tai yra gerokai per maža suma. Kodėl?

Ogi todėl, kad tyrimams ir pirminiams įrangos bandymams bus išleista didžiulė suma pinigų. Dar daugiau – nors įranga bus daugkartinė, ji vis tiek dėvėsis, ją reikės tobulinti ateičiai. „Virgin Galactic“ apie kainos mažėjimą kalba tik labai atsargiai. Greičiausiai, kad pradėjus vykdyti skrydžius kaina išaugs ir tik po kelių metų ims mažėti. Tuo tarpu Bezosas įsitikinęs, kad 256 tūkstančiai eurų yra viršutinė riba. Ekspertai skaičiuoja, kad jei bus išlaikomas toks įkainis, kiekvienas skrydis „Blue Origin“ reikš didžiulius nuostolius. Tačiau anksčiau Bezosas teigė, kad savo neišsenkantį kapitalą skirs bandydamas priartinti kosmosą prie žmonių.

Bet ką tie žmonės patirs? „New Shepard“ kapsulė yra pakankamai prabangi. Ji yra tinkama mokslininkams ir eksperimentams gabenti, tačiau pagrindinė jos paskirtis – kosmoso turizmas. Keleiviai patogiai įsitaisys atloštose sėdynėse prie didelių langų ir per kelias minutes pakils į didesnį nei 100 km aukštį. Ten jie galės pajusti nesvarumo būseną, pamatyti Žemės apvalumą, pajusti, ką reiškia keliauti į kosmosą ir būti astronautu. Tuomet „New Shepard“ pasuks atgal ir parašiutų sistemos pagalba saugiai pasieks žemę.

„Virgin Galactic“ nenaudos vertikaliai kylančios ir besileidžiančios raketos. Vietoj to bus pasitelktas lėktuvas, kuris erdvėlaivį su raketiniu varikliu iškels į didelį aukštį ir tuomet jį paleis. Erdvėlaivis pakils į didesnį nei 100 km aukštį ir tuomet pasuks žemyn, kur galės savarankiškai nusileisti.

256 tūkstančių eurų suma yra labai maža. Tokia maža, kad „Blue Origin“ klientų tikrai netrūks – „Ferrari“ automobilis gali kainuoti daugiau. Kol kas „New Shepard“ kilo tik su manekenais, bet dar šiemet norima į ją pasodinti ir žmones.