Keičiamos prekybos pirotechnika taisyklės
At­siž­vel­giant į dvip­ras­my­bes ir spra­gas, po LR Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Ei­mu­čio Mi­siū­no or­ga­ni­zuo­to pa­si­ta­ri­mo su vers­lo at­sto­vais ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to bei po­li­ci­jos par­ei­gū­nais, kei­čia­mos pre­ky­bos pi­ro­tech­ni­ka tai­syk­lės.

Pakeitimai numato, kad F3 kategorijos fejerverkais bus galima prekiauti ir nespecializuotose prekybos vietose, tačiau vienu metu tokioje parduotuvėje negalės būti daugiau nei 10 kg pirotechninio mišinio, rašoma pranešime spaudai.

Specializuotos parduotuvės, kur bus galima laikyti didesnį kiekį pirotechnikos, turės turėti atitinkamas stipresnes pertvaras ir atskirą išėjimą į lauką (parduotuvės įrengtos atskiruose statiniuose).

Taip pat griežtinamos sąlygos laikiniems prekybos taškams – jie negalės būti įrengiami arčiau nei 5 metrai nuo evakuacinių išėjimų, turės turėti ne mažesnius nei 4 kg gesintuvus bei nedegius audinius.

„Taisyklėse buvo tam tikrų dviprasmybių ir nelogiškumų. Pakeitimai užtikrins skaidrią ir konkurencingą aplinką, o sugriežtinti reikalavimai degaus mišinio kiekiui ir laikinų taškų įrengimui prisidės prie žmonių saugumo užtikrinimo“, – aiškino vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Planuojama, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu tvirtinamos taisyklės įsigalios lapkričio pradžioje, o reikalavimai, kurių įgyvendinimui reikalingas išankstinis pasirengimas – 2019 m. gegužės 1 d.