Kaulai po Vatikano pastatu
Apaš­ta­li­nės nu­ncia­tū­ros pa­sta­te Ro­mo­je bu­vo at­ras­ti pa­lai­kai. Ita­li­jos pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mos žmog­žu­dys­tės.

Žmogaus palaikai rasti pirmadienio popietę Šventajam Sostui priklausančiame pastate Romoje centre, Po gatvėje, atliekant remonto darbus, praneša Italijos dienraštis „La Stampa“. Vatikano diplomatinę atstovybę saugo eksteritorialumo teisė (tam tikrų asmenų ir patalpų, esančių svetimos valstybės teritorijoje, nepriklausymas tos valstybės civilinei ir baudžiamajai jurisdikcijai – red. past.). Tačiau atgimė viltis priartėti prie tiesos vienoje tamsiausių pastarųjų dešimtmečių paslapčių – Emanuelos Orlandi dingimo. Penkiolikmetė popiežiaus kanceliarijos darbuotojo dukra, su šeima gyvenusi Vatikane, dingo 1983 metų birželį.

Suradus kaulų fragmentus, Romos prokurorai atnaujino tyrimą, keldami versiją, kad žmogus, kurio palaikai rasti, buvo nužudytas.

Šiuo metu Apaštališkosios nunciatūros rūmuose reziduoja arkivyskupas Paulas Emilis Tscherrigas ir Vatikanui Italijoje atstovaujantis personalas. Pastatas, vadinamas Villa Giorgina, Šventajam Sostui atiteko 1949 metais industrialisto Abrahamo Jacobo Isaiaho Levi valia. Gražūs rūmai buvo pavadinti anksti mirusios jo dukters vardu.

Kol kas neaiški nei žmogaus, kurio palaikai rasti pastate, lytis, nei amžius, nei laikotarpis, kada kūnas galėjo būti palaidotas ar paslėptas, nei tai, ar kaulų fragmentai – vieno asmens. Tad bet kokios sąsajos su E. Orlandi byla yra gerokai per ankstyvos.

Rasti palaikai perduoti tyrėjams. Ekspertai palaikų DNR palygins su E. Orlandi ir Mirellos Gregori, kitos paauglės, dingusios mėnesiu anksčiau nei E. Orlandi, DNR.

Nors vyko daug tyrimų, Vatikano pilietės E. Orlandi likimas iki šiol neaiškus. Jos dingimas virto tarptautine byla. Nepaisant to, kad Orlandi šeima sulaukė daugybės skambučių ir laiškų dėl galimos Emanuelos buvimo vietos, nėra tikrų įrodymų, kad mergina liko gyva po to, kai buvo pagrobta išėjusi po grojimo fleita pamokos.