Karališkasis parkas virto ganykla
Lon­do­no Ža­lia­ja­me par­ke, esan­čia­me ne­to­li Ba­kin­ga­mo rū­mų, sek­ma­die­nį pra­dė­jo ga­ny­tis kar­vu­tė ir ke­le­tas avių. Ke­lios or­ga­ni­za­ci­jos nu­spren­dė taip pa­gy­vin­ti ir kar­tu iš­tir­ti šį par­ką.

Toks projektas, tiesa, jau buvo sėkmingai įgyvendintas pernai. Tuomet parke ganėsi tik viena avis. O šiemet nuspręsta į jį atvesti daugiau gyvūnų. Jie ten ganysis savaitę.

Projektui vadovaujanti Alice Laughton sakė, kad karvutės ganymosi įpročiai ir mitybos ypatumai skiriasi nuo avių, tad jie yra puikūs kompanionai. Tokia komanda greičiau patrumpins žolę ir padės mokslininkams sparčiau ištirti, kokių vabzdžių yra parke, bei palyginti su pernykščiais duomenimis.

Tikimasi, kad rezultatai paskatins karališkojo parko prižiūrėtojus pasirūpinti parko augaline įvairove, kuri priviliotų daugiau bičių ir drugelių. „Net ir šis judrus miesto parkas, esantis pačiame Londono centre, gali būti ideali buveinė vabzdžiams. Tai svarbus biologinės įvairovės atributas“, – teigė A. Laughton.