Kanados skrydžių dispečeriai kolegoms JAV nusiuntė šimtus picų
Per ke­lias die­nas Ka­na­dos skry­džių dis­pe­če­riai sa­vo ko­le­goms Ame­ri­ko­je, ku­rie ne­gau­na al­gų dėl JAV vy­riau­sy­bės įstai­gų už­da­ry­mo, nu­siun­tė šim­tus pi­cų.

Peteris Duffey, Kanados oro eismo kontrolės asociacijos vadovas, sekmadienį pareiškė, kad iniciatyva prasidėjo praeitą ketvirtadienį, kai Kanados Edmontono kontrolės centro darbuotojai ėmė rinkti pinigus, kad nupirktų pyragų skrydžių dispečeriams Ankoridže, Aliaskoje.

Tada prie šios iniciatyvos nusprendė prisidėti kiti Kanados oro eismo kontrolės centrai.

„Netrukus mūsų nariai visoje šalyje ėmė pirkti picų kolegoms JAV, – naujienų agentūrai AP pasakojo P. Duffey. – Kol kas iš Kanados picų gavo apie 36 institucijos ir šis skaičius nuolat auga.“

Šiuo metu dėl besitęsiančio JAV federalinių įstaigų uždarymo algų nėra gavę apie 10 tūkst. skrydžių dispečerių.

P. Duffey skaičiavimais, iki sekmadienio popietės JAV skrydžių vadovams buvo nusiųsta apie 300 picų. Jas gavę amerikiečiai savo dėkingumą išreiškė socialinėje žiniasklaidoje.

P. Duffey teigimu, daug asociacijos narių ieškojo būdų, kaip parodyti solidarumą su JAV kolegomis.

„Oro eismo kontrolė yra labai įtemptas darbas, – teigė jis. – Sakoma, jog privalai būti 100 proc. teisus visą laiką. Žmonės į darbą turėtų eiti ramiai nusiteikę ir negalvodami apie tai, kaip reikės susimokėti būsto paskolą ar įpirkti maisto prekių.“

Pasak „Nav Canada“, kuri atsakinga už šalies civilinės oro navigacijos paslaugas, žiniasklaidos projektų vadovo Rono Singerio, Kanados ir JAV skrydžių dispečeriai bendrauja kasdien, kartu prižiūrėdami Šiaurės Amerikos oro erdvę.

„Savaime tarp jų egzistuoja ryšys“, – teigė jis.