Kaip vokiečiai leidžia laisvalaikį
Jau 30 me­tų te­le­vi­zo­rius yra svar­biau­sia vo­kie­čių lais­va­lai­kio lei­di­mo for­ma. Ta­čiau kuo dau­giau pa­si­rin­ki­mo ir bruz­de­sio, tuo la­biau žmo­nės pa­siilgs­ta pa­pras­tų da­ly­kų.

95 proc. vokiečių nuolat ar bent kartą per savaitę žiūri televizorių, du iš trijų kasdien seka televizijos programą. Tačiau kasmetinis „Freizeit-Monitor“ tyrimas parodė, kad skirtingų gyventojų grupių prioritetai vis dėlto skiriasi. Pavyzdžiui, poros be vaikų daugiausia laiko skiria buvimui kartu, jauniems suaugusiesiems ir veinišiams televizoriaus žiūrėjimas yra tik penktoje vietoje, nes jų laisvalaikio prioritetas – internetas. Kai kurią laisvalaikio veiklą vokiečiai praktikuoja vienu metu – pavyzdžiui, naršo internetą žiūrėdami televizorių arba vakarieniaudami. Tuo metu tikri socialiniai kontaktai, tokie kaip artimųjų lankymas ar susitikimas su draugais, vis labiau lieka nuošaly.

Vadinamasis laisvalaikio stresas Vokietijoje taip pat stiprėja, nes veiklų pasirinkimas labai didelis, o kokybiško laiko, skirto sau ir kitiems, mažai. Be to, pastebima stiprėjanti tendencija skelbti apie savo veiklą socialiniuose tinkluose. Daug vokiečių nepatenkinti tuo nepaliaujamu šurmuliu ir norėtų daugiau laiko skirti sau ir kitiems. Veiklos gausa ne tik mažina draugystės ir laiko praleidimo kokybę, bet ir didina nepasitenkinimą savo gerove.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad laisvalaikį vokiečiai skiria namų ruošai ir papildomam darbui, bet abi lytys nevienodai. Namų ruoša laisvalaikiu bent kartą per savaitę užsiima 94 proc. moterų ir 57 proc. vyrų, apsipirkimu – 89 proc. moterų ir 70 proc. vyrų. Tačiau vyrai dažniau telefonu tvarko darbo reikalus (21 proc. (vyrų, 13 proc. moterų), atlieka papildomą darbą (15 proc. vyrų, 11 proc. moterų) arba skiria laiką mokymuisi (23 proc. vyrų, 17 proc. moterų).

Apklausos dalyviai pageidautų turėti daugiau laiko įvairesniems dalykams. Daugiausia jų norėtų spontaniškai daryti, ką panorėjus (63 proc.). 61 proc. nori daugiau laiko miegui, 55 proc. – savaitgalio išvykai kur nors su nakvyne, 52 proc. – „neveikti nieko“, 46 proc. – praleisti laiką su partneriu.

Tyrimo išvada tokia: kuo sudėtingesnis, labiau suplanuotas ir permatomesnis tampa gyvenimas, tuo didesnis paprastų dalykų poreikis. Panašiai kaip vaikystėje, žmonės nori laisvės veikti pagal savo pačių intuiciją, kad ir kas tai būtų: ūpas susitikti, pasinerti į verslą ar tiesiog atsipūsti.