Kaip muzika veikia vairuotojus
Su­ti­ki­te, mu­zi­ka – nuo­la­ti­nis mū­sų gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vas. Ypač svar­bi ji tam­pa il­go­se ke­lio­nė­se. Vis­gi vai­ruo­jant rei­kė­tų veng­ti ypač rit­min­gų dai­nų ar­ba la­bai gar­siai skam­ban­čios mu­zi­kos, nes tai ga­li ne­igia­mai pa­veik­ti vai­ruo­to­jo dė­me­sį.

Lietuvos kelių priežiūros valdybos atliktas tyrimas parodė, kad garsi muzika vairuotojo dėmesingumą sumažina apie 20 procentų. Dėl per daug garsios ar ritmiškos muzikos jis gali negirdėti specialiojo transporto sirenų ir kitų automobilių signalų. Be to, garsi muzika ne tik blaško dėmesį, bet ir turi įtakos vairavimo stiliaus pasikeitimui, o tai gali tapti avarijos priežastimi.

Ekspertai rekomenduoja kelionių metu klausytis ramios muzikos. Tam puikiai tinka klasikinė, kuri netrukdo stebėti aplinkinės situacijos. Tiems, kurie labiau mėgsta šokių muziką, rekomenduojama jos atsisakyti arba klausytis sumažinus garsą. Specialistų teigimu, nemažai avarijų būtų pavykę išvengti, jeigu vairuotojų dėmesio nebūtų blaškiusi muzika.