Kaip JAV išgyvena vyriausybės uždarymą: šiukšlės, netvarkomi tualetai, atjungta pandų transliacija
Po JAV vy­riau­sy­bės už­da­ry­mo da­lis dar­buo­to­jų iš­siųs­ti ne­ap­mo­ka­mų at­os­to­gų, da­li lie­ka dar­bo vie­to­se, bet ne­gau­na al­gų. 

Tai ne pirmas JAV vyriausybės uždarymas, rašoma naujienų portale currenttime.tv. Taip nutinka kiekvieną kartą, kai prezidentui ir Kongresui nepavyksta susitarti dėl šalies biudžeto. Vis dėlto šis vyriausybės uždarymas gali tapti pačiu ilgiausiu JAV istorijoje. Iki šiol rekordinis buvo 1955 metais ir truko 21 dieną.

Vyriausybės uždarymas paveikė 9 stambias federalines įstaigas ir keletą smulkesnių agentūrų. Iš 800 tūkst. darbuotojų 380 tūkst. išsiųsti namo, kiti dirba negaudami atlyginimo.

Po prieš tai buvusių vyriausybės uždarymų Kongresas federalinių įstaigų darbuotojams kompensavo prarastus atlyginimus. Dauguma federalinių institucijų darbuotojų gyvena bei dirba Vašingtone ir Kolumbijos apygardoje.

Atjungtos svetainės

Kai kurios federalinių įstaigų svetainės buvo arba visiškai atjungtos, arba veikia be atnaujinimų, o apie lankytojai perspėjami specialiais pranešimais.

Pavyzdžiui, buvo uždarytas Smitsono zoologijos sodas Vašingtone. Jo svetainė kol kas veikia, bet stebėjimo kameros, tarkime, leidžiančios matyti pandų gyvenimą, išjungtos.

„Gyvūnų stebėjimui zoologijos sode reikalingi federaliniai resursai, personalas transliacijai. Šis personalas nelaikomas būtinu, todėl kameros tiesiogiai netransliuos, kol nebus atidaryta vyriausybė. Visi gyvūnai toliau maitinami, jais rūpinamasi“, – skelbiama zoologijos sodo svetainėje.

Šiukšlių kolapsas Vašingtone

JAV sostinė Vašingtonas išskirta į atskirą apygardą, todėl turistų lankomos vietos, taip pat miesto parkai yra federalinio pavaldumo. Už šiukšlių išvežimą ir tualetų aptarnavimą atsakingi darbuotojai išleisti į neapmokamas atostogas. Tad tualetai ir šiukšlių dėžės bei konteineriai persipildė, ir gražiausios Vašingtono vietos atrodo nekaip.

Kolumbijos apygardos meras pareiškė, kad miestas apsiims tvarkyti šiukšles. Po šio sprendimo padėtis kiek pagerėjo. Šiukšlės renkamos tik iš dėžių, o viskas, kas voliojasi ant žemės, paliekama.

Išsiskirti galima, vesti – ne

Vašingtone gyvenanti pora ketino susituokti prieš pat Naujuosius Metus. Tačiau to padaryti nepavyko. Santuokų registravimo biuras nedirba dėl vyriausybės uždarymo. Tačiau teismas, nagrinėjantis ištuokos bylas, veiklos nenutraukė.

***

D. Trumpui ir įstatymų leidėjams nesutariant dėl prezidento reikalavimo skirti milijardus JAV dolerių sienos su Meksika statyboms, nuo gruodžio 22 dienos nedirba ketvirtadalis federalinės valdžios institucijų, pranešė BNS. Uždarymo buvo imtasi kaip derybų taktikos, bet jis virto disfunkcinės Vašingtono politikos simboliu ir tampa vis skausmingesne situacija atlyginimų negaunantiems darbuotojams.