Kaip Europa mini Trijų Karalių šventę
Trys ka­ra­liai – sau­sio 6 d. šven­čia­ma šven­tė, ku­ria tra­di­ciš­kai pa­si­bai­gia ka­lė­di­nis lai­ko­tar­pis. Ši die­na dar va­di­na­ma sau­lės su­grį­ži­mo mi­nė­ji­mu.

Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį arba 16 minučių. Šią šventę mini visos pasaulio šalys, nepriklausomai nuo tikėjimo.

Lietuva

Lietuvoje ir kitose šalyse, kuriose dominuoja katalikų tikėjimas, švenčiamas trijų išminčių: Kasparo, Baltazaro ir Merkelio atvykimas prie ką tik gimusio Jėzaus. Šis išminčių pasveikinimas bei atneštos dovanos byloją pripažinimą, kad gimė Žydų tautos karalius ir pasaulio išganytojas.

Trijų Karalių eisena Vilniuje./ BNS nuotrauka

Lietuvoje paprastai sausio 6-ąją galima išvysti gatvėje eitynes, kurių priešakyje keliauja Trys Karaliai.

Sekmadienį sostinėje viešintys Trys karaliai iškilmingai išlydėjo net 5 savaites trukusį didžiausią žiemos festivalį „Kalėdos sostinėje 2018“. Pavakare Aušros Vartų gatvėje prasidėjo žaismingos eitynės: teatralizuota 3 m aukščio karalių – Kasparo, Merkelio, Baltazaro – eisena. Spalvinga Karalių su palydomis svita pakeliui sveikino visus su Naujaisiais metais, aplankė Prakartėlę Katedros aikštėje ir paskelbė Žiemos švenčių pabaigą.

Vatikanas

Sekmadienio, sausio 6-osios ryte popiežius Pranciškus vadovavo Viešpaties Apsireiškimo iškilmės šventosioms Mišioms, kurios buvo aukotos šv. Petro bazilikoje. Dienos Evangelija pasakojo apie trijų išminčių (ar karalių) kelionę, norint atrasti ir pagarbinti naująjį karalių, kurio žvaigždę užtekant jie pamatė. Šventasis Tėvas priminė, kad ši iškilmė, taipogi vadinama graikiškos kilmės žodžiu Epifanija, reiškiančiu „parodyti save“, apreiškia nuostabią tikrovę: Dievas atėjo dėl visų tautų, kurias atstovauja trys išminčiai. Tai simbolizuoja visus pasiekianti šviesa.

Popiežius Pranciškus bučiuoja Jėzų Šventųjų mišių aukojimo metu/ Scanpix nuotrauka

Vakarų Europa

Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje vaikai Trijų karalių dieną persirenginėja karaliais ir vaikščioja iš sodybos į sodybą giedodami giesmes ir už tai gaudami atlygį. Išeidami iš trobos mažieji karaliai durų staktas žymi specialiais inicialais: Išminčių vardų pirmosiomis raidėmis. Tikima, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Tokia pati tradicija gaji ir Lietuvoje.

Prancūzijoje kepamas specialus pyragas, kuriame paslepiama pupa ar koks kitas kietas daiktas. Tas, kuriam teks pyrago gabalėlis su pupa, tampa šventės karaliumi.

Vokietijoje vaikai Trijų karalių dieną, persirengę karaliais, vaikščioja iš sodybos į sodybą giedodami giesmes./ Scanpix nuotrauka

Anglijoje geriamas specialus gėrimas, vadinamas Avinėlio vilna. Tai – saldus sidras arba sipnas alus, pagardintas keptais obuoliais bei prieskoniais.

Ispanija

Trijų Karalių šventes Ispanija paprastai pasitinka dar išvakarėse, rengdama spalvingus karnavalus. Jų metu per miestus keliauja didelė procesija, kurią veda trys karaliai, vaikams barstydami saldumynus.

Malagoje (Ispanijos pietūs) surengta fiesta, kurios metu keliaujantys Trys Karaliai barstė vaikams saldainius./ Scanpix nuotrauka

Beje, Ispanijoje vaikai dovanas gauna būtent iš Išminčių, o ne Kalėdų metu.

Graikija

Graikijoje trys karaliai kildinami iš Eleusino misterijų, per kurias romėnų imperatoriai atveždavo gimusiam Dionisui dovanų. Krikščionys šią dieną įvedė Trijų karalių, aplankiusių Kristų, šventę.

Kaip ir visose ortodoksų šalyse, čia papilitęs paprotys sausio 6-ąją šokti į ledinį vandenį ir ieškoti Bažnyčios vadovo įmesto kryžiaus. Tikima, kad jį iš vandens ištraukęs žmogus visus metus bus sveikas. Tokiomis ceremonijomis buvo minima Jėzaus Kristaus krikšto šventė.

Ceremonijoje dalyvauja ne tik sveiki suaugę vyrai, ledinių bangų nesibaimina ir vaikai.

Pietiniame Peloponese Epifanijaus dieną graikų vaikai bučiuoja iš ledinio ežero vandens ištrauką kryžių./ Scanpix nuotrauka

Ukraina

Ukrainoje Trijų karalių arba Epifanijaus šventė sutapo su Ukrainos Bažnyčios tapimu nepriklausoma. Šią dieną vyko iškilmingos pamaldos, kurių metu Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I per iškilmingą ceremoniją Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (UOB) vadovui metropolitui Epifanijui įteikė tomosą (religinį dekretą) dėl UOB autokefalijos.

Ekumeninis patriarchas Baltramiejus stovi greta Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovo metropolito Epifanijaus per ceremoniją, kurios metu graikų ortodoksų tikintieji plaukia per Auksinio Rago įlanką, siekdami ištraukti patriarcho įmestą kryžių./ Scanpix nuotrauka

Bulgarija

Ledinio vandens bangų nesibaimina ir bulgarai. Minėdami Epifanijaus dieną vyrai drąsai sušoko Sofijoje į ledinio ežero bangas.

Lediniame Tundžos upės vandenyje tautiniais kostiumais pasipuošę bulgarų suaugusieji ir vaikai šoka Horo šokį./ Scanpix nuotrauka

Beje, bulgarai šią dieną turi ir kitą tradiciją: Bulgarijos centrinėje dalyje esančiame Kalofero mieste lediniame Tundžos upės vandenyje tautiniais kostiumais pasipuošę suaugusieji ir vaikai šoka Horo šokį.

Kalofero miestas yra pateikęs UNESCO prašymą pripažinti šį tradicinį ritualą nematerialiu žmonijos kultūriniu paveldu.