Kaip Džeimso Bondo mitas motyvuoja pokyčiams?
„Lie­tu­vos ži­nios“ kvie­čia į se­mi­na­rą „Slap­to­jo agen­to ke­lias. Kaip Džeim­so Bon­do mi­tas mo­ty­vuo­ja po­ky­čiams?“ Pa­skai­tos tiks­las – va­do­vams ir dar­buo­to­jams at­ver­ti nau­jas mo­ty­va­ci­jos po­ky­čiams ga­li­my­bes. Pa­si­tel­kiant po­pu­lia­rų Džeim­so Bon­do mi­tą nau­jo­je švie­so­je pa­žvel­gia­ma į or­ga­ni­za­ci­jos po­ky­čius iš­gy­ve­nan­tį žmo­gų. 

Visų tautų ir kultūrų mitai kalba apie teigiamą pokyčių įtaką žmogaus gyvenimui. Bondo mitas – ne išimtis. Pasitelkus mito ir mitologijos įvaizdžius bei kalbą galima rasti naujų būdų valdyti pokytį ir jo komunikaciją.

Seminare sužinosite:

– Kad Džeimso Bondo mitas atskleidžia dvi pagrindines motyvacijos pokyčiui formas: asmeninę misiją ir kvietimą į nuotykį.

– Kodėl asmeninė misija turi būti dominuojanti motyvacija tarp pokyčio valdymo komandos narių.

– Kaip kintančioje organizacijoje tvyrančią nežinomybės atmosferą paversti stiprybe pokyčio komunikacijoje išryškinant kvietimo į nuotykį elementą

Lektorius: Bernardas Gailius – politikos apžvalgininkas, lektorius ir saviraiškos konsultantas, knygų „Džeimsas Bondas. Mitas ir politika“ (2017) ir „Teisingas gyvenimas“ (2019)autorius.

Bernardas Gailius / Alinos Ožič (LŽ) nuotr.

Vieta: „Lietuvos žinių“ konferencijų salė, Vykinto g. 14, Vilnius

Laikas: 2019 m. kovo 14 d. 18:15 val.

Bilietus galite įsigyti ČIA