Ką tik iškeptų sausainių paslaptis
Ke­lio­li­ką mi­nu­čių ke­pa­te sau­sai­nius. Jie jau iš­ki­lę, par­uda­vę ir at­ro­do pui­kiai. Ta­čiau no­ri­te įsi­ti­kin­ti, kad jie iš­ke­pę ir at­sar­giai už­si­dė­ję pirš­ti­nę iš­trau­kia­te skar­dą ir leng­vai pa­spau­džia­te sau­sai­nius pirš­tu. Bet ko­dėl skar­dos lies­ti ne­ga­li­ma, o štai sau­sai­nius – lais­vai? Kaip to­je pa­čio­je ap­lin­ko­je bu­vę daik­tai įga­vo skir­tin­gą tem­pe­ra­tū­rą?

Iš tiesų, jei sausainiai kepė pakankamai ilgai, ir skarda, ir saldumynai bus tos pačios temperatūros. Tarkim, 200 laipsnių. Netikite? Pabandykite jų temperatūrą pamatuoti termokamera ar lazeriniu termometru ir įsitikinsite, kad visas orkaitėje įkaista daugmaž tolygiai. Žinoma, skarda įkaista greičiau, tačiau su laiku ir sausainiai pasiekia tą pačią temperatūrą. Tai kodėl vieną sunku paliesti net su pirštine, o kitą galima pamaigyti pirštu?

Viskas labai paprasta – skarda yra pagaminta iš metalo, kuris yra gerokai geresnis šilumos laidininkas nei sausainiai. Nors tai nėra labai svarbu, sausainiai tikriausiai yra nebloga šilumos izoliacija dėl daugybės oro tarpų. Tuo tarpu metalas yra puikus šilumos laidininkas. Tai reiškia, kad metaliniai daiktai temperatūros pokyčius priima labai lengvai. Kitaip tariant, jums prilietus skardą ji noriai atiduos savo karštį jums, o pati lėtai vės.

Taigi, sausainiai bus karšti, bet jie taip lengvai savo karščio jums neatiduos, todėl galite greitai rankose vartydami sausainį jį kurį laiką išlaikyti. Jei esate labai nekantrūs, galite jo ir paragauti – net jei nusideginsite, trauma bus gerokai mažesnė nei pabandžius atsikasti tos pačios temperatūros skardos. Šilumos laidumas yra labai svarbi savybė, su kuria mes susiduriame kasdien.

Šilumos izoliacija turi būti pagaminta iš labai nelaidžių medžiagų. Geriausia, kai jose yra daug oro tarpų, nes oras irgi yra prastas šilumos laidininkas. Pavyzdžiui, jei namas yra gerai apšiltintas, žiemą išorinė jo pusė gali stipriai atšalti, bet šis temperatūros pokytis greitai nepasieks vidinės tos pačios sienos pusės.

Panašiu principu veikia ir polistireno šaltkrepšiai. Polistirenas yra puikus šilumos izoliatorius. Jei atsipjautumėte nedidelė polistireno gabalėlį ir ant jo padėtumėte ledo kubelį, jis tirptų kur kas lėčiau jei padėtas ant metalinio paviršiaus. Metalinė plokštelė visa staiga atvėstų, savo šilumą atiduodama ledo kubeliui ir jį ištirpdydama akyse. Tuo tarpu ledas ant polistireno tirptų kur kas lėčiau, nes temperatūros pokyčiai šioje medžiagoje vyksta lėtesne sparta.

Taigi, ir sausainiai, ir skarda, ant kurios jie kepė, yra tos pačios temperatūros, tiesiog šilumos laidumas skiriasi. Aišku, nebent kepti reikėjo labai trumpai ir mažesniu laidumu pasižymintys sausainiai nespėjo įkaisti.