Ką apie jus gali pasakyti ... tualetinio popieriaus rulonėlis?
Tua­le­ti­nio po­pie­riaus ru­lo­nė­lio orien­ta­ci­ja tua­le­te in­ter­ne­to lan­ky­to­jams yra la­bai svar­bi. Vyks­ta ar­šios dis­ku­si­jos apie tai, kaip ru­lo­nė­lis tu­rė­tų ka­bė­ti. Į de­ba­tus įtrau­kia­ma vis­kas – ir pa­ten­tų pie­ši­niai, ir psi­cho­lo­gų min­tys, ir net ka­čių au­gin­to­jų ar­gu­men­tai. Ta­čiau šios dis­ku­si­jos yra kur kas se­nes­nės nei ma­no­te – dar 1989 me­tais pub­li­kuo­to­je kny­go­je bu­vo mi­ni­mas ty­ri­mas, ku­ris par­odė, kad tur­tin­gie­ji ru­lo­nė­lį ka­bi­na ki­taip nei varg­šai.

Diskusijų dalyviai turi įvairių argumentų. Visų pirma, žinoma, priekyje paliktas tualetinio popieriaus galas yra lengvai pasiekiamas ir matomas, jį galima palikti trumpesnį, o viešbučiuose iš jo dar sulankstoma kokia nors figūra. Taip tualetinio popieriaus rulonėlis vaizduojamas ir jo patente. Kačių augintojai teigia, kad „teisingai“ pakabintą popierių gyvūnai lengviau išvynioja, sukeldami netvarką visuose namuose. Na ir, aišku, yra daug tokių, kuriems tiesiog nėra jokio skirtumo, kaip kabo tualetinis popierius.

Ši tema nėra nauja – ji buvo įdomi jau prieš kelis dešimtmečius. Dar 1989 metais publikuotoje knygoje „The First Really Important Survey of American Habits“ buvo skelbiami įvairūs tyrimai apie paprastą gyvenimo kasdienybę. Čia buvo apžvelgti amerikiečių higienos, namų tvarkymo, maisto gamybos ir kiti įpročiai. Tarp jų – ir tualetinio popieriaus klausimai.

Pasirodo, nemažai žmonių pasibaigusio rulono šerdies, kartoninės tūtelės, neišmeta iš karto – jie laukia, kol tai padarys kas nors kitas. Tačiau čia aktualios įdomybės nesibaigia. Pasirodo, turtingesni žmonės tualetinį popierių kabina kitaip.

Turėkite omenyje, kad tai yra seni duomenys – internetiniai ginčai tikriausiai juos jau yra gerokai pakoregavę. Tačiau pasirodo, kad 60 % žmonių, kurie uždirba daugiau nei 50 tūkstančių dolerių per metus, laisvą tualetinio popieriaus skiautę palieka rulonėlio priekyje. Tuo tarpu net 73 % žmonių, kurie neuždirba nei 20 tūkstančių dolerių per metus, rulonėlį dažniau kabina laisvą galą pasukę link sienos. Tai yra nemažas skirtumas, tačiau jo priežasčių niekas nežino.

Įdomu ir tai, kad dažniausiai tualetinio popieriaus rulonėlio kabinimo paslapčių niekas nemoko. Žmonės patys nusprendžia, kaip tai daryti, tačiau tokie skirtumai vis tiek egzistuoja.