Juodkalnijoje – nostalgiškas reveransas Jugoslavijos lyderiui Tito
Tre­čia­die­nį Juo­dkal­ni­jos sos­ti­nė­je Pod­go­ri­co­je bu­vo ati­deng­ta bron­zi­nė bu­vu­sio Ju­gos­la­vi­jos ly­de­rio Jo­si­po Bro­zo Ti­to sta­tu­la.

Tito, kuris buvusiai komunistinei Jugoslavijai vadovavo nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki pat mirties 1980 metais, buvo kritikuojamas kaip diktatorius tiek kai kurių žmonių Balkanuose, tiek užsienyje. Tačiau nemažai lyderio tautiečių laikė jį geranorišku valdovu, sugebėjusiu užtikrinti taikų skirtingų etninių grupių sugyvenimą. Šešių respublikų Jugoslavija pradėjo byrėti per karus, prasiveržusius praėjus dešimtmečiui po jo mirties.

Podgoricoje, kuri nuo 1946 iki 1992 metų Tito garbei buvo vadinama Titogradu, paminklas pastatytas miesto savivaldybės ir Antrojo pasaulinio karo veteranų iniciatyva.

Tito vadovavo Jugoslavijai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki pat mirties 1980 metais.

Viena iš trijų identiškų statulų, kurias 1948 metais sukūrė skulptorius Antunas Augustinčičius, iki šiol buvo laikoma armijos barakuose įrengtame atminimo kambaryje. Tikro dydžio skulptūroje Tito vaizduojamas vilkintis karinę uniformą ir milinę ant pečių.

Miesto meras Ivanas Vukovičius aiškino, kad statulą sugrąžino norėdamas pagerbti fundamentalias Juodkalnijos vertybes. „Mūsų šalis tebėra ištikima antifašistinėms tradicijoms“, – pabrėžė jis.

Per paminklo atidengimo ceremoniją kelios dešimtys Tito gerbėjų ir veteranų mojavo buvusios Jugoslavijos vėliavomis ir dainavo revoliucingas Antrojo pasaulinio karo dainas.

2016 metų „Gallup“ apklausos duomenimis, 65 proc. Juodkalnijos gyventojų laiko Jugoslavijos subyrėjimą neigiamu dalyku.