Julia Roberts apie kritiką socialiniuose tinkluose ir didžiausias baimes
Su­ti­ku­si duo­ti in­ter­viu Op­ra­hai Winf­rey ak­to­rė Ju­lia Ro­berts pa­pa­sa­ko­jo bu­vu­siai po­kal­bių lai­dos ve­dė­jai apie sa­vo di­džiau­sią bai­mę, „sky­ry­bas“ su my­li­mu vy­ru ir pul­di­nė­ji­mą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Apie didžiausią baimę

„Aš bijau aukščio ir tai, ko gero esu paveldėjusi iš tėvo, kuris taip pat turėjo aukščio baimę. Man ši savybė tapo viena iš asmenybę formuojančių bruožų. Taigi, galiu apie save pasakyti, jog esu kairiarankė ir turiu aukščio baimę. Prieš kokius septynerius metus mane pakvietė į žygį kalnuose. Tačiau žodžių junginys „žygis kalnuose“ nė kiek neatspindėjo to, ką man teko įveikti. Man buvo baisu, negalėjau suprasti, kaip ištversiu žygį, juk aš bijau aukščio. Ir staiga vienu metu man į galvą atėjo mintis: o ar aš vis dar bijau aukščio? Juk jau labai seniai nebuvau atsidūrusi aplinkybėse, kur galėčiau pasitikrinti ar dar turiu šią baimę. Taigi nutariau eiti į tą žygį. Ką gi, dabar galiu pasakyti, kad aš vis dar bijau aukščio ir vargu ar ši baimė kada nors pareis. Tai buvo pačios klaikiausios septynios ar aštuonios valandos mano gyvenime.“

Apie paskalas tabloiduose

„Būna, kad einu su šeima apsipirkti ir dar nežinau, kad kažkur dienos šviesą jau išvydo žurnalas su mane „kompromituojančiu“ straipsniu viršelyje. Taigi, stovime su vyru ir vaikais, žiūrime į prekybos centre besipuikuojantį žurnalą, kuris skiedžia nesąmones apie mane ir jaučiamės labai nejaukiai. Mane iki šiol labai žeidžia paskalos ir apkalbos geltonojoje spaudoje, ypač apie tai, kad palikau savo vyrą arba mudu esame ant skyrybų ribos. Aš nepaprastai didžiuojuosi savo santuoka, neseniai atšventėme savo vestuvių 17-tą sukaktį.“

Kaip vaikai sužinojo, kad mama garsi

„Nemanau, kad jie tai iš tiesų gerai supranta. Kažkada jie manęs paklausė: „Mama, o tu įžymybė?“ Mano atsakymas nuskambėjo maždaug taip: Manau daugelis žmonių matė filmus, kuriuose vaidinau ir žino, kas aš tokia.“ Praėjo valanda ir jie vėl atbėgo su klausimu: „O kas didesnė įžymybė: tu ar Taylor Swift?“

Apie kritiką socialiniuose tinkluose

Mano keliamas į Instagram tinklą nuotraukas gali komentuoti tik tie žmonės, kurių paskyras aš seku. Tai kokie 12–20 žmonių. Todėl savo paskyroje kritikos nesulaukiu, tačiau yra buvęs atsitikimas, kai mano dukterėčia Emma įkėlė į savo paskyrą nuotrauką su manimi. Tada supratau, ką reiškia gyventi šiuolaikinėje visuomenėje. Po nuotrauka iš karto pasipylė šimtai komentarų žmonių, kurie mano turintys teisę nebaudžiami kritikuoti mano išvaizdą. Jie sakė, kad aš negražiai senstu, kad nuotraukoje atrodau kaip vyras, priekaištavo Emmai, kad ji iš viso įkėlė tą nuotrauką, kurioje aš taip klaikiai atrodau. O tai buvo nuotrauka iš nuostabaus savaitgalio, kurį mudvi kartu praleidome. Buvau nustebusi, kaip smarkiai tie komentarai sugadino man nuotaiką. O juk man jau per 50 metų ir aš puikiai žinau, kas esu, bet nepaisanto, mano jausmai buvo užgauti.“

Apie savo filmus

„Nemanau, kad mes su šeima kada nors susėsime kartu ir pažiūrėsime filmą „Graži moteris“. Tačiau visai galiu įsivaizduoti mus žiūrinčius filmą „Mano geriausio draugo vestuvės“ ar „Plieninė magnolija“.