JAV rokenrolo veteranas Jerry Lee Lewisas atšaukė koncertus
JAV ro­ken­ro­lo pio­nie­rius Jer­ry Lee Le­wi­sas, pra­ei­tą mė­ne­sį pa­ty­ręs ne­smar­kų in­sul­tą, iš li­go­ni­nės bu­vo per­kel­tas į rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trą, bet bu­vo pri­vers­tas at­šauk­ti ke­lis su­pla­nuo­tus kon­cer­tus, įskai­tant pa­si­ro­dy­mą Nau­jo­jo Or­lea­no džia­zo fes­ti­va­ly­je.

Pirmadienį jo neurologo paskelbtame pranešime sakoma, kad tikimasi, jog 83 metų žvaigždė visiškai pasveiks, taikant intensyvius reabilitacijos metodus.

Į Rokenrolo Šlovės galeriją įtrauktas J. L. Lewisas taip pat paskelbė balandžio 28-ąją turėjusį įvykti pasirodymą Naujojo Orleano džiazo festivalyje, gegužės 18-osios koncertą Tenesio valstijos mieste Noksvilyje ir birželio 8-osios koncertą Virdžinijos valstijos mieste Aleksandrijoje.

„Žudiko“ pravardę pelnės J. L. Lewisas yra žinomas dėl savo nepaprastai energingų pasirodymų ir virtuoziško skambinimo pianinu. Nuo 6-ojo dešimtmečio jis yra išleidęs daug hitais tapusių dainų, tokių kaip „Great Balls of Fire“ ir „Whole Lotta Shakin' Goin' On“.