JAV pirmoji ponia į Afriką keliaus be vyro
JAV pir­mo­ji po­nia Me­la­nia Trump vė­liau šiais me­tais vyks į Af­ri­ką, apie tai pir­ma­die­nį pra­ne­šė jos biu­ras, nu­ro­dy­da­mas, kad dau­giau šios ke­lio­nės de­ta­lių bus pa­skelb­ta ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis.

„Į Afriką keliausiu pirmą kartą. Tikiuosi daugiau sužinoti apie problemas, su kuriomis susiduria vaikai tame žemyne“, – rašoma M. Trump pareiškime ir priduriama, kad ji taip pat nori geriau pažinti turtingą žemyno kultūrą bei istoriją.

Kol kas neaišku, kur konkrečiai keliaus pirmoji JAV ponia, taip pat nežinoma tiksli kelionės data. Jos ryšių su visuomene direktorė Stephanie Grisham sakė, kad tai bus paskelbta visai netrukus.

Planuojamos kelionės į Afriką metu daugiausia dėmesio turėtų būti skirta geros valios projektams.

„Džiaugiuosi turėsianti galimybę atkreipti dėmesį į sėkmingą humanitarinę veiklą ir plėtros programas, įgyvendinamas daugelyje šalių“, – rašoma JAV pirmosios ponios pareiškime.

Prezidentu tapęs Donaldas Trumpas dar nesilankė Afrikoje.

Sausio pradžioje D. Trumpas sukėlė visuotinį pasipiktinimą, kai pasirodė pranešimų, kad per derybas su įstatymų leidėjais dėl imigracijos reformos jis piktinosi imigrantais iš „sušiktų šalių“, tokių kaip Afrikos valstybės.

M. Trump veikiausiai linkusi laikytis nuosaikesnės pozicijos. „Esame pasaulio visuomenė. Tikiu, kad tik palaikydami atvirą dialogą ir keisdamiesi idėjomis iš tikro galime mokytis vieni iš kitų“, – nurodė ji.