JAV oro pajėgos vėl padės vaikams „sekti“ Kalėdų senelio skrydį
Ne­pai­sant JAV fe­de­ra­li­nių įstai­gų da­li­nio už­da­ry­mo dėl ne­pat­vir­ti­no lai­ki­no­jo biu­dže­to pro­jek­to, Ame­ri­kos ir vi­so pa­sau­lio vai­kai ir to­liau ga­lės gau­ti Ko­lo­ra­do ka­ri­nės ba­zės in­for­ma­ci­ją apie Ka­lė­dų Se­ne­lio ke­lio­nes ka­lė­di­nę nak­tį, pir­ma­die­nį pra­ne­šė bri­tų lai­kraš­tis „The In­de­pen­dent“.  

Amerikiečių kariškiai patvirtino, kad tradiciją padės išsaugoti 1,5 tūkst. savanorių. Jau daugiau nei pusę amžiaus Šiaurės Amerikos oro erdvės gynybos vadavietė (NORAD) gruodžio 24-ąją neva palydovais seka Kalėdų Senelio keliones dangumi ir žeme elnių traukiamomis rogėmis aplink Žemę. Jo judėjimą galima stebėti internetu arba atsisiuntus specialią programėlę į išmanųjį telefoną.

Kariai ir savanoriai gruodžio 24 dienos vakarą susirinks Pitersono oro pajėgų bazėje, Kolorade, ir atsakinės į skambučius vaikams, norintiems sužinoti, kur tuo metu jis yra.

„Mes naudojame visame pasaulyje esančias radiolokacines sistemas ir palydovines nuotraukas. Be to, visame pasaulyje turime kamerų, kad galėtume sekti Kalėdų Senelį. Mes taip pat naudojame naikintuvus, lydėdami Kalėdų Senelį“, – sakė majoras Toddas Wolteris.

Tradicija sekti Kalėdų Senelio kalėdinę kelionę JAV ir Kanadoje atsirado 1955 metais, kai Kalėdų Senelio laukiantys vaikai netyčia paskambino į NORD centrą Kolorado Springse, surinkę vietos laikraštyje paskelbtą neteisingą telefono numerį. Tą vakarą budėjęs oro pajėgų pulkininkas nepadėjo ragelio, o nurodė operatoriams stebėti Kalėdų Senelio buvimo vietą ir apie ją pranešti kiekvienam šiuo numeriu paskambinusiam vaikui.

Kai kurie prisiskambinę vaikai kariškių ne tik klausinėja apie Senelį, bet ir perduoda jam savo pageidavimų sąrašus, sakė viena savanorių naujienų agentūrai „Associated Press“.

„Tai iš tiesų kuria Kalėdų dvasią“, – pridūrė ji.