Japonijai nereikia gydytojų moterų
Triukš­mas ki­lo, kai pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas Ja­po­ni­jos uni­ver­si­te­tas ne­no­ri pri­im­ti mer­gi­nų stu­di­juo­ti me­di­ci­nos, nes pa­skui jos ku­ria šei­mas.

Japonijos medicinos universiteto sisteminga pretendenčių moterų diskriminacija sukėlė pasipiktinimo bangą visoje šalyje ir sulaukė ministrų kabineto kritikos.

Laikraštis „Yomiuri“ pranešė, kad Tokijo medicinos universitetas kelia merginoms stojamųjų egzaminų reikalavimus, nes nori sumažinti studenčių skaičių. Anot mokslo įstaigos, dailiosios lyties atstovės išeina kurti šeimų ir nebedirba gydytojomis, tad jų neapsimoka priimti į studijas.

Lyčių lygybės ministrė Seiko Noda teigia, jog toks pareiškimas nepriimtinas. Darbo ministras Katsunobu Kato tvirtina, kad būtina remti mediciną pageidaujančias studijuoti moteris ir sudaryti joms tinkamas sąlygas.

Universitetas šiuo metu tiriamas. Neseniai ši aukštoji mokykla buvo supurtyta dar vieno skandalo – ji priėmė vieno įtakingo švietimo pareigūno sūnų, neatitinkantį keliamų reikalavimų.