Italijos kaliniai galės kalbėtis su savo artimaisiais per „Skype“
Ita­li­jo­je nu­teis­tie­ji ga­lės iki še­šių kar­tų per mė­ne­sį kal­bė­tis ir ma­ty­tis su sa­vo ar­ti­mai­siais nau­do­da­mie­si po­kal­bių prog­ra­ma „Sky­pe“, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

„Kaliniai galės lengviau susisiekti su savo vaikais, tėvais ar sutuoktiniais, tačiau pervedimų, susitikimų įkalinimo vietoje skaičius bus sumažintas“, – sakoma pranešime.

Kalinių pokalbius kontroliuos kalėjimo pareigūnai, matysiantys tą patį vaizdą, kurį mato nuteistasis. Jie galės nedelsdami atjungti ryšį, jeigu nuteistasis arba jo pašnekovas elgsis netinkamai, nurodoma jame.

Pasak ministerijos, pokalbiai per „Skype“ bus taip pat prižiūrimi kaip ir įprasti susitikimai. Norintys susisiekti su artimaisiais turės ne tik nurodyti jų naudotojo vardą, bet ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis priklauso nuteistojo artimajam.

Galimybę bendrauti su artimaisiais per „Skype“ turės visų Italijos įkalinimo įstaigų gyventojai. Anksčiau ši priemonė jau buvo išbandyta keliuose šalies kalėjimuose.

Jungtinėse Valstijose panašios pasimatymų vaizdo ryšiu programos veikia keliuose šimtuose įkalinimo įstaigų.