Italijoje – išskirtinis radinys
Ita­li­jos par­ei­gū­nai pri­sta­tė „e­po­chos mas­to“ at­ra­di­mą – šim­tus auk­si­nių ro­mė­nų lai­kų mo­ne­tų, ap­tik­tų ka­sant že­mę dau­gia­bu­čio na­mo sta­ty­bos aikš­te­lė­je ša­lies šiau­rė­je.

Statybininkai, praėjusią savaitę kasdami žemę istoriniame Komo centre, rado nedidelį akmeninį indą su maždaug 300 monetų.

Kultūros ministras Alberto Bonisoli pirmadienį drauge su archeologais ir karabinierių meno skyriaus pareigūnais pademonstravo pirmąsias 27 jau sukataloguotas monetas.

Monetos, kaip manoma, yra nukaldintos 474 metais prieš mūsų erą. Pasak ministro, jos yra ypatingos, bet dar kelia nemažai klausimų, pirmiausia dėl to, kad indas, kuriame jos buvo, yra neįprastas, palyginti su romėnų laikų amforomis – įprasta tų laikų tara.

Spaudos konferencijoje A. Bonisoli paeiškė: „Tai daugiau nei išskirtinis radinys, jis – epochos masto, vienas iš atradimų, kurie žymi istorijos kursą.“

Statybų darbai bus kurį laiką sustabdyti, kad būtų vykdomas tolesnis kasinėjimas.

Dar neaišku, kokia galėtų būti šio radinio piniginė vertė.