Išsigelbėjimas auksinėms žuvelėms
Di­džiau­sias Par­yžiaus ak­va­riu­mas pri­glau­džia auk­si­nes žu­ve­les bei su­tei­kia an­trą gy­ve­ni­mą vi­siems ne­be­pa­gei­dau­ja­miems gy­vū­nė­liams, ku­rie an­traip bū­tų nu­leis­ti į klo­ze­tą.

Akvariumas leidžia miesto gyventojams palikti ten savo žuveles. Įprastai kiekvieną mėnesį šia paslauga pasinaudoja apie 50 žmonių. Pastebima, kad jų itin padaugėja per vasaros atostogas.

Auksinėms žuvelėms suteikiamas medicininis patikrinimas, antibiotikai bei gydymas nuo parazitų. Po karantino mėnesio, per kurį nedidelė dalis žuvelių nudvesia nuo traumos, patirtos dėl aplinkos pokyčių, jos yra išleidžiamos į didžiulį baseiną. Jame yra apie 600 žuvelių, dauguma jų – klasikinių auksinės spalvos, bet ten taip pat galima pamatyti ir dryžuotų ar juodų.

Kovos už gyvūnų teises organizacija PETA ilgus metus priešinasi auksinių žuvelių laikymui mažose erdvėse ir pasisako prieš jų davimą kaip prizus įvairiose mugėse. 2004-aisiais Italijos Moncos miestas pateko į žiniasklaidos antraštes, kai jame buvo uždrausti maži akvariumai auksinėms žuvelėms. Tuo metu Šveicarija turi įstatymus, draudžiančius nuleisti žuvis į klozetą.

Moksliniai tyrimai rodo, kad kai kurios žuvelės, kurių nusikratoma tvenkiniuose ar upėse, kartais išgyvena ir suklesti. Bet tai yra žalinga vietinėms ekosistemoms, nes žuvelės jose yra invazinės rūšys.