Išrinktas mėgstamiausias britų kalėdinis filmas
Nors dau­ge­liui už­sie­nie­čių ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti, kad bri­tiš­kiau­sias ka­lė­di­nis fil­mas yra 2003 me­tų ko­me­di­ja „Te­gy­vuo­ja mei­lė“, pa­tys bri­tai ati­da­vė pa­gar­bą Ho­li­vu­do kla­si­kai – 1946 me­tų dra­mai „Nuos­ta­bus gy­ve­ni­mas“.

Pagal tinklalapio RadioTimes.com darytą apklausą, kurioje dalyvavo per 7 tūkst. britų, režisieriaus Franko Capros sentimentali drama, pasakojanti apie rūpesčių kamuojamą Džordžą, kuris mąsto apie savižudybę, ir jam gyvenimo prasmę parodyti atsiųstą Angelą Sargą, įveikė antroje vietoje likusią komediją „Elfas“ (pagrindinį vaidmenį atlieka Willas Ferrellas).

Į penketuką taip pat pateko minėtas filmas „Tegyvuoja meilė“, 1992 metų „Mapetų Kalėdų giesmė“ ir 1990-ųjų „Vienas namuose“.

Šeštoje sąrašo vietoje atsidūrė 1988 metų „Kietas riešutėlis“. Tiesa, diskusijų nuolat kelia klausimas, ar ši juosta iš tiesų yra kalėdinė. Jame veiksmo žvaigždė Bruce'as Willisas vaidina policininką, kuris stengiasi sustabdyti grupę vokiečių teroristų. Toks siužetas lyg ir nėra būdingas Kalėdoms, bet jo veiksmas vyksta per Kūčias.

Kita vertus, daugumoje „Hario Poterio“ filmų vienaip ar kitaip parodomos Kalėdos, nes jų veiksmas vyksta per mokslo metus. Tačiau tik vienas jų – pirmasis „Haris Poteris ir išminties akmuo“ pakliuvo į geriausių kalėdinių filmų dvidešimtuką.