Ispanija skelbia karą alternatyviajai medicinai
Is­pa­ni­jos vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­skel­bė ka­rą al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos me­to­dams, to­kiems kaip aku­punk­tū­ra ir ho­meo­pa­ti­ja, pa­va­din­da­ma juos pa­vo­jin­gais svei­ka­tai, ir ke­ti­na užd­raus­ti teik­ti to­kias pa­slau­gas gy­dy­mo įstai­go­se.

Mokslo ir sveikatos ministrai pristatė planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią tokiai praktikai, laikomai „potencialiai kenksminga“, kai ji taikoma kaip alternatyva moksliškai pagrįstam gydymui arba kaip papildomas gydymas. Jame nedetalizuojama, kas laikoma alternatyviąja medicina, bet kaip pavyzdys pateikiama akupunktūra ir homeopatija.

„Daug žmonių vis dar tiki, kad kai kurios gydymo formos yra veiksmingos, nors tai nėra moksliškai įrodyta“, – pažymėjo vyriausybė. Ji pateikė 2016 metais atliktos apklausos rezultatus, kurie rodo, jog 59,8 proc. žmonių tiki, kad akupunktūra turi gydomąjį poveikį, o 52,7 proc. mano, kad homeopatiniai produktai yra veiksmingi. Madridas leido suprasti, kad nori panaikinti alternatyviąją mediciną gydymo įstaigose, kur visas paslaugas nuo šios turės teikti „pripažinti“ specialistai.

Taip pat planuojama palaipsniui išstumti alternatyviųjų gydymo metodų dėstymą iš Ispanijos universitetų, sudarant susitarimus su aukštojo mokslo įstaigų dekanais, kancleriais arba Ispanijos regionų valdžios institucijomis nebeteikti diplomų, susijusių su šiomis sritimis.

Be to, Madridas nori pakeisti įstatymus, kad būtų sugriežtinta kova su „klaidinančia reklama“, pavyzdžiui, alternatyviosios medicinos liaupsinimu internete.

Šis klausimas Ispanijoje neseniai atsidūrė dėmesio centre: sveikatos priežiūros darbuotojai ir mokslininkai spaudė Sveikatos apsaugos ministeriją imtis veiksmų po keleto didelio atgarsio sulaukusių incidentų, kai alternatyviosiomis priemonėmis gydęsi pacientai mirė. Kaip praneša Ispanijos „Asociacija pacientams ginti nuo pseudomokslinių terapijos priemonių“, leukemija sirgęs 21 metų Mario Rodriguezas mirė, nusprendęs atsisakyti gydymo ligoninėje ir kliautis vienu natūropatu, tikinusiu, kad gali vėžį išgydyti vitaminais. „Tėti, aš klydau“, – sūnaus žodžius mirties patale citavo vaikino tėvas Julianas Rodriguezas.

Ši asociacija yra sudariusi ilgą sąrašą, į kurį įtraukė alternatyviuosius gydymo metodus, tokius kaip aromaterapija, akupunktūra ir netgi psichoanalizė, išplėtota garsiojo austrų neurologo Sigmundo Freudo.