Įprastas kaliauses keičia lazeriai
JAV vals­ti­jo­je Ore­go­ne esan­čia­me ši­lauo­gių ūky­je pa­ukš­čiai su­kel­da­vo di­de­lių nuo­sto­lių – su­les­da­vo apie ket­vir­ta­da­lį vi­so der­liaus. Šie­met sa­vi­nin­kai pa­ukš­čiams bai­dy­ti pa­si­tel­kė la­ze­rius.

Bendrovės „Bird Control Group“ sukurtas lazeris, nutaikytas į uogų krūmus, nuolat skleidžia žalią spindulį. Su juo susidūrę paukščiai sparčiai pasišalina, mat palaiko jį artėjančiu plėšrūnu.

Ši technologija buvo plėtojama ne vienus metus. Paaiškėjo, kad paukščius gerokai labiau negu kitos gąsdina žalia spalva. Vis dėlto ne visiems sparnuočiams lazerio poveikis yra vienodas. Pavyzdžiui, jis netrikdo plėšriųjų paukščių – vanagų.

Tokia šiuolaikiška „baidyklė“, be kita ko, nėra pigi. Vienas įrenginys kainuoja apie 10 tūkst. dolerių (maždaug 8,6 tūkst. eurų). Bet norint išties gero rezultato reikia įsigyti bent kelis...

Gamtininkai baiminasi, kad toks modernus paukščių baidymas gali turėti liūdnų pasekmių kai kurioms rūšims. Jų teigimu, kol kas nėra patikimų duomenų, kaip spinduliai veikia paukščių regėjimą.