Indijos parlamentaras, siekdamas sukritikuoti premjerą, persirengė Hitleriu
Vie­nas In­di­jos įsta­ty­mų lei­dė­jas par­la­men­te pa­si­ro­dė ap­si­ren­gęs kaip na­cių dik­ta­to­rius Adol­fas Hit­le­ris – su šiam bū­din­gais juo­dais ūsais, cha­ki spal­vos švar­ku ir svas­ti­kos sim­bo­liu ant žąs­to, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Taip jis reikalavo suteikti didesnį biudžetą jo valstijos Pietų Indijoje plėtros reikmėms.

Naramalli Sivaprasas pasisveikindamas taip pat iškėlė ranką kaip nacis. Jo išvaizda nesukėlė įstatymų leidėjų nepritarimo.

Jis sakė taip norintis parodyti ministrui pirmininkui Narendrai Modi, kad šis nesielgtų kaip Hitleris. Įstatymų leidėjas skundėsi, kad premjeras netesėjo pažado suteikti papildomų lėšų jo Andra Pradešo valstijai.

„Jis nesupranta, ko žmonės nori, tad noriu paraginti jį, kad nebūtų panašus į jį (Hitlerį)“, – sakė N. Sivaprasas.

N. Modi vyriausybė tokius kaltinimus neigia.

Protestuodama kovą N. Sivaprasos galinga regioninė partija „Telugu Desam“ nutraukė sąjungą su vyriausybe. Vėliau ši politinė jėga nesėkmingai bandė ją nuversti.

N. Sivaprasas dažnai persirengia: ūkininku, galvijų piemeniu, musulmonų šventiku ar moterimi, mat mano taip atkreipsiąs dėmesį į tam tikras problemas.

A. Hitleris vis dar yra susižavėjimo objektas Indijoje, kur Holokaustas nėra gerai žinomas; A. Hitleris ten daugiausia laikomas stipriu lyderiu, o ne genocido diktatoriumi. Jo politinį manifestą „Mein Kampf“ (Mano kova) galima rasti daugelyje knygynų, o savadarbės jo kopijos dažnai pardavinėjamos Delio ir kitų didžiųjų miestų gatvėse.