Į vaikų „grobimo“ isteriją įsijungė interneto troliai – siūlo išsinuomoti Lietuvoje atimamus vaikus
Su­nku pa­ti­kė­ti, kad tro­lių pokš­tas ką nors ap­gau­tų, ta­čiau Lie­tu­vo­je iš tie­sų ati­da­ry­tas in­ter­ne­to pus­la­pis, ku­ria­me ne­eg­zis­tuo­jan­ti bend­ro­vė siū­lo ne­va iš­si­nuo­mo­ti iš šei­mų Lie­tu­vo­je ati­mtus vai­kus. Kai ku­rie „ak­ty­vis­tai“ ir po­li­ti­kai su­sku­bo da­lin­tis šios sve­tai­nės nuo­ro­da su ra­gi­ni­mais „sus­tab­dy­ti šią bep­ro­ty­bę“. 

Interneto svetainėje https://rent-a-child.com/ anglų kalba rašoma, kad Vakarų pasaulyje žmonės vis rečiau turi vaikų, o tuo pačiu metu iš šimtų šeimų vaikai atimami.

„Esame Norvegijoje veikianti bendrovė ... nuo 2017 metų teikiame kokybiškas paslaugas klientams visoje Norvegijoje“, – prisistato „vaikų nuomos agentūra“. Ji taip pat giriasi, kad ilgą laiką bendradarbiauja su kita neegzistuojančia žinyba absurdišku pavadinimu – „Lietuvos įvaikinimo ir blockchain agentūra“, kurios logotipui troliai kažkodėl panaudojo Kauno miesto herbą.

Siūlomos įvairios „paslaugos“: už pusantro šimto eurų galite išsinuomoti vaiką valandos trukmės fotosesijai, o už kelioliką eurų galite pasidaryti asmenukę su vaiku ir įsidėti ją į savo paskyrą socialiniame tinkle.

„Socialiai atsakingais“ save pristatantys troliai taip siūlo norvegams nuomotis lietuviukus namų ruošos darbams – plauti indus, tvarkyti kambarius ir pan. – bet „tik ne jaunesnius, kaip 12 metų.

Troliai, kurie aiškiai yra lietuviai, sukūrė net foto galeriją, kurioje pristato nuomai skirtus, Emiliją, Kajų ir kitus vaikus. Nesunkiai galite rasti, kad vaikų nuotraukos surinktos interneto platybėse. Pavyzdžiui „Kajaus“ nuotrauka paimta iš čia.

Galiausiai, pokštininkai siūlo nuo atžalų pavargusiems tėvams išnuomoti savo vaiką ir skirti laiko sau, pavyzdžiui, traukti atostogauti.

Interneto puslapio nuotrauka

.