Į Lietuvą atvyks Aristotelio biustas
Val­do­vų rū­muo­se bus eks­po­nuo­ja­mas iš At­ėnų Akro­po­lio mu­zie­jaus at­vež­tas ge­riau­siai iš­si­lai­kęs mar­mu­ri­nis an­ti­ki­nės Grai­ki­jos fi­lo­so­fo Aris­to­te­lio bius­tas.

Muziejus informavo, kad 1 mln, eurų įkainotas unikalus eksponatas bus pristatytas tarptautinėje parodoje „Aristotelis iš Akropolio. Antikos mąstytojo skulptūra“ šį penktadienį.

Iš viso yra žinoma keliolika marmurinių Aristotelio biustų, tačiau šis yra geriausiai išlikęs jo atvaizdas, vienintelis rastas neaptrupėjęs ir su nenuskelta nosimi.

„Džiaugiamės, kad mūsų lankytojai turės išskirtinę galimybę pamatyti didžio Antikos filosofo, vieno garsiausių Vakarų pasaulio mąstytojų ir svarbiausių europinės civilizacijos ir filosofinės sistemos kūrėjų, Aleksandro Makedoniečio mokytojo atvaizdą ir priartėti prie antikinės kultūros ištakų. Ji padarė lemtingą įtaką ir krikščioniškosios Europos, ir mūsų valstybės bei visuomenės gyvenimui, kultūros raidai, mokslui ir švietimui“, – teigia Valdovų rūmų muziejaus direktorius Vydas Dolinskas.

Minimas biustas rastas 2005-aisiais per archeologinius kasinėjimus šalia Akropolio muziejaus, prie pagrindinio įėjimo į prabangią vėlyvosios Antikos laikotarpio vilą. Skulptūra sukurta I-ajame amžiuje, yra hermos formos, t.y. skulptūrinis portretas su į apačią siaurėjančiu postamentu.

Archeologinių kasinėjimų vietoje kartu su šiuo buvo rasti dar du marmuriniai biustai, vienas jų, kaip manoma, vaizduoja romėnų imperatorių Adrianą.

Iki šiol šis Aristotelio biustas nebuvo išvežtas už Graikijos Respublikos ribų ir paties Akropolio muziejaus lankytojams pirmą kartą parodytas prieš ketverius metus.

V. Dolinskas už galimybę Lietuvoje išvysti retą antikinį kūrinį dėkoja Graikijos ambasadorei Lietuvoje Vassiliki Dicopoulou (Vasiliki Dikopolu).

Tarptautinę parodą lydės ir plati mokslinė bei kultūrinė programa, ją penktadienį atidarydamas parodą pradės Akropolio muziejaus direktorius Dimitrios Pandermalis (Dimitrijus Pandermalis).

Aristotelis (384–322 m. pr. Kr.) laikomas viena svarbiausių Vakarų pasaulio filosofijos figūrų, turėjusių didžiulės įtakos ir ankstyvajai jėzuitų suformuotai švietimo sistemai Lietuvoje.