Holivudas vis geriau atspindi pasaulio įvairovę
Įvai­ro­vę ir įtrauk­tį pra­mo­gų in­dus­tri­jo­se ti­rian­čios idė­jų kal­vės „The An­nen­berg Inc­lu­sion Ini­tia­ti­ve“ stu­di­jo­je tei­gia­ma, jog pra­ėju­siais me­tais Ho­li­vu­do fil­muo­se pa­ge­rė­jo si­tua­ci­ja dėl mo­te­rų ir ne bal­tao­džių as­me­nų rep­re­zen­ta­ci­jos.

Studijos išvados padarytos išanalizavus 100 daugiausia uždirbusių filmų, rodytų JAV 2018 metais. Paaiškėjo, kad 40-yje juostų moteriai teko pagrindinis ar vienas pagrindinių vaidmenų. 2017 metais tokių filmų buvo 32, o 2016-aisiais – 33. Pernykštis skaičius – didžiausias nuo 2007 metų, kai buvo pradėta viešinti tyrimų centro ataskaita.

„The Annenberg Inclusion Initiative“ pabrėžia, kad situacija gerėja ir įvairovės srityje: iš tų 40 filmų 11-oje pagrindinius veikėjus galima apibūdinti kaip priklausančius „nepakankamai reprezentuojamoms rasinėms ir etninėms grupėms“. Taip pat 11-oje juostų buvo vyresnių nei 45 metų personažų. Jei lygintume su 2017 metais, šioms grupėms priskirtinų filmų suskaičiuotume atitinkamai 4 ir 5.

Bendras įvairovės paveikslas irgi rodo, kad situacija gerėja. 28 filmuose pagrindinis ar vienas pagrindinių personažų buvo iš nepakankamai reprezentuojamų grupių (2017-aisiais – 21 juosta). Praeitų metų skaičius atspindi drastišką pokytį, palyginti su 2007 metais, kai tokių filmų susukta vos 13.

Remiantis išvada, labiausiai prie padėties pagerėjimo prisidėjo studijos „Marvel“ superherojų filmas „Juodoji pantera“, kuriame buvo daug stiprių moterų personažų ir vos 2 didesnį vaidmenį kuriantys baltaodžiai, bei romantinė komedija „Pasakiškai turtingi“. Joje vaidinantys visi aktoriai kilę iš Azijos.

Tyrimų centro direktorė dr. Stacy L. Smith išplatintame pareiškime sako: „2018-ieji teikia vilčių, kad industrija ėmėsi veiksmų kurdama turinį, kuris geriau atspindi mūsų pasaulį, ir bilietų kasa, regis, už tai apdovanojo. (...) Kaip rodo duomenys, pokyčiai yra įmanomi.“