Graži iniciatyva – laiko skrynia
Šiau­rės ry­tų Len­ki­jos mies­to Mron­go­vo gy­ven­to­jai iki spa­lio 15 die­nos drą­si­na­mi pa­teik­ti sa­vo at­si­mi­ni­mus, šei­mos is­to­ri­jas, fo­tog­ra­fi­jas, pie­ši­nius – bet ko­kį tu­ri­nį, ku­ris bū­tų įdo­mus at­ei­ties kar­toms.

Visi šie daiktai bus sudėti į sandarią skrynią, kuri bus užkasta vietos parke vėliau rudenį, kai miestas minės 670-ąsias įkūrimo metines. Ši talpykla bus atidaryta tik po 50 metų ir papildyta naujais daiktais. Iki to laiko, jos raktus saugos pareigas einantis meras.

Iniciatyvos „Laiko skrynia“ autoriai prašė gyventojų atnešti nedidelių daiktų, pavyzdžiui, laikrodžių ar žaislų be baterijų. Jie taip pat nurodė vengti kompaktinių diskų, atmintukų ar išorinių kietųjų diskų, mat šie ateityje dėl sparčios technologijų pažangos jau gali būti nebeperskaitomi.

Mrongovas yra populiari atostogų vieta, esanti vadinamajame tūkstančio ežerų krašte – Varmijos ir Mozūrijos regione. Mieste gyvena per 21 tūkst. žmonių.