Galvosūkis, skirtas mokytis
Ką reiš­kia mo­ky­tis? Tai pro­ce­sas, ku­rio me­tu, gi­li­nan­tis į skir­tin­gas sri­tis, per pa­vyz­džius ir pa­tir­tį gau­na­mos nau­jos ži­nios ir įgū­džiai. Mo­ky­tis – tai su­si­dur­ti su prob­le­ma, ją iš­ana­li­zuo­ti, su­ras­ti spren­di­mo bū­dą ir sėk­min­gai jį pri­tai­ky­ti, klys­ti ir pa­si­mo­kius pra­dė­ti iš nau­jo. O jei pa­sa­ky­tu­me, kad be­veik vi­są mo­ky­mo­si es­mę ga­li­ma su­tal­pin­ti į ne­di­du­ką spal­vo­tą še­šia­sie­nį ku­bą? Pa­kal­bė­ki­me apie gal­vo­sū­kį, ku­ris pa­kei­tė pa­sau­lį, ir apie tai, kaip jis per­tei­kia ne­si­bai­gian­tį mo­ky­mo­si pro­ce­są.

Nieko nuostabaus, jog pats kubas buvo sukurtas mokantis, siekiant perprasti erdvinių figūrų savybes. Kubo išradėjas Erno Rubikas norėjo sukurti tokią konstrukciją, kuri neiširtų, tačiau turėtų vieną nuo kitos nepriklausomas dalis, kurių poziciją galėtume keisti kaip panorėję. Savo kambaryje jis sukonstravo pirmą prototipą, o jo sienas pažymėjo spalvotais lapeliais, kurie padėjo sekti detalių vietą. Besukiodamas savo išradimą Erno pastebėjo, jog užtenka vos kelių pasukimų, kad spalvos susidėliotų visai atsitiktine tvarka. Savo paties galvosūkį Rubikas sprendė daugiau kaip mėnesį. Ir tai buvo tik pradžia. Sumanūs prekybininkai pasistengė, kad kubu kaip galima greičiau būtų pradėta prekiauti Vakaruose. Sėkmės buvo laukta, tačiau tokios bangos nesitikėjo net didžiausi optimistai.

Kubo populiarumas buvo staigus. Vien per pirmuosius porą metų buvo parduota daugiau negu 100 mln. kopijų. Kubai sužavėjo ne tik įprastus sprendėjus, kurie ėmė burtis į klubus, dalytis sprendimo būdais ir lenktyniauti tarpusavyje. Matematikai taip pat ėmė skaičiuoti visus galimus kubo variantus (43 kvintilijonai skirtingų padėčių) ir greičiausius sprendimo būdus. Kubu, aiškindami įvairius dėsnius, naudojosi net fizikai.

Tačiau labiausiai visiems rūpėjo, kaip greitai pavyks šį galvosūkį išspręsti. Pirmajam pasaulio čempionui tai pavyko per maždaug 22,95 sekundės, o dabartinis pasaulio rekordas – vos 4,22 sekundės. Daugiau, greičiau, sudėtingiau. Iš pažiūros paprastas ir nedidukas Rubiko kubas skatina ir vilioja siekti vis geresnių ir įspūdingesnių rezultatų. Tam reikia ryžto, susikaupimo, valios ir gebėjimo įveikti kylančius sunkumus. O gautas rezultatas suteikia daugybę malonumo. Visai kaip mokymasis.

Rubiko kubas – ne vien žaislas. Jis įsiamžino ne tik milžinišku pardavimu (kas septintas pasaulio žmogus turi arba yra išbandęs šį galvosūkį) ir įvairiais apdovanojimais. Rubiko kubas įsitvirtino ir populiariojoje kultūroje. Ne viename filme ar seriale pamatysime personažų, kurie sprendžia ar rankose laiko šį galvosūkį. Taip paprastai ir visiems suprantamai parodomas aukštas jų intelektas. Iš kubų konstruojamos įspūdingos mozaikos, daromos tatuiruotės ar kuriamas akį patraukiantis gatvės menas. Paprastas, bet genialus dizainas patraukia skulptorius, kurių neįtikimos skulptūros puošia miestų erdves, kartu žadindamos intelektinį mūsų smalsumą, o išradingi architektai projektuoja akį traukiančius pastatus (pavyzdžiui, Rubiko muziejus Budapešte).

Rubiko kubas iš mados neišeina. Laikui bėgant buvo sukurta pačių įvairiausių formų galvosūkių. Nuo milžiniškų kubų su daugybe detalių iki kubų, kurių visos detalės skirtingo dydžio ir formų. Nesvarbu, kokį kubą renkiesi, norisi turėti kokybišką produktą. Kaip pasirinkti tinkamą galvosūkį, kurį būtų ne tik malonu spręsti, kurio nepavyktų greitai sulaužyti, bet ir turėtum galimybę siekti gerų rezultatų?

Renkantis kubą reikėtų atsižvelgti į tris aspektus: kampų nukirtimą ir pasukimo tikslumą, pasukimų greitį ir užsikirtimus.

Į šiuos aspektus dėmesį itin kreipia ir HOBBYSHOP parduotuvės, siūlydamos savo klientams geriausią kainos ir kokybės santykį. Pasirinkę vieną iš siūlomų kubų, pastebėsite, kad jį galima patogiai pasukti, net jei jo vertikalios kraštinės nėra idealiai sulygiuotos. Tai ypač svarbu norint pagreitinti sprendimo laiką. Sukiodami kubus atkreipkite dėmesį, kaip sklandžiai jie sukasi. Tai parodo spyruoklių būseną ir leidžia spręsti, kaip tiksliai galėsite pasukti kubą, ar nepersisuks jo sienos. Reikia atkreipti dėmesį, kad kubai sukasi arba greitai, arba švelniau. Švelniau besisukantys kubai yra efektyvesni, o greitiems kubams reikia kur kas daugiau tikslumo, nors laikas gali būti geresnis. HOBBYSHOP parduotuvėse esantys kubai sukasi švelniai ir gana greitai, kad galėtumėte siekti geriausių rezultatų. Ypač erzina kubai, kurie užsikerta. Dažniausiai taip atsitinka dėl nepakankamai susuktų varžtų. HOBBYSHOP kubų varžtai įveržti taip, kad būtų galima išvengti netikėtų užsikirtimų ir nereikėtų reguliuoti iš naujo. O jei norite pasijusti tikrais profesionalais, būtinai turite išbandyti VALK kubą, kuriuo yra pasiektas antras geriausias rezultatas pasaulyje – 4,69 sekundės.

E. Rubikas sako, jog galvosūkiai yra itin artimi iššūkiams, su kuriais susiduriame gyvenime. Būtent todėl apima toks geras ir šiltas jausmas, kai šešios kubo spalvos tiesiog atgyja rankose, kai pagaliau jį išsprendi, kai supranti, jog išmokai ką nors naujo. Ir suvoki, jog nori to paties jausmo dar kartą. Apsilankykite HOBBYSHOP parduotuvėse ir išbandykite patys arba įsigykite internetu: www.hobbyshop.lt