Galimybė stebėti garsaus paveikslo restauravimą
Ams­ter­da­mo na­cio­na­li­nis mu­zie­jus res­tau­ruos olan­dų ta­py­to­jo Remb­rand­to še­dev­rą „Nak­ties sar­gy­ba“ (Nacht­wacht), o vi­sas šis pro­ce­sas vyks vie­šai ir bus tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas in­ter­ne­te.

Ateinančių metų liepą prasidėsiantis unikalus projektas suteiks galimybę meno gerbėjams iš arti stebėti paprastai slapų procesą, per kurį vienam garsiausių pasaulio tapybos darbų turėtų būti grąžinta visa jo didybė.

„Restauravimo darbai paprastai atliekami už uždarų durų. Tačiau paveikslas labai svarbus, tad visuomenė, kuriai jis priklauso, turi teisę tai matyti. Norime tuo pasidalyti“, – aiškino Nacionalinio muziejaus vadovas Taco Dibbitsas.

Pastarąjį kartą paveikslas buvo restauruotas prieš keturis dešimtmečius, kai psichiškai neįgalus vyras perrėžė jį peiliu. Vėliau ekspertai ant paveikslo pastebėjo balkšvų dėmių, ypač toje vietoje, kur jis buvo perrėžtas peiliu.

1642 metais Amsterdamo burmistras ir civilinės gvardijos vadas Fransas Banningas Cocqas paprašė Rembrandto van Rijno nutapyti jo šaulių kuopą sargybos metu. Dailininkas buvo pirmasis, sukūręs tokio pobūdžio paveikslą, vaizduojantį grupę žmonių judančius, o ne statiškomis pozomis.