Galiausiai pripažino autorystę
Me­no eks­per­tai ne­se­niai pa­tvir­ti­no, kad vie­na­me JAV mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mas ne­di­de­lis na­tiur­mor­tas, kar­tą pa­va­din­tas klas­to­te, iš ti­krų­jų yra olan­dų dai­li­nin­ko Vin­cen­to van Gog­ho dar­bas.

Šį paveikslą, pavadintą „Natiurmortas su vaisiais ir kaštainiais“ (Still Life with Fruit and Chestnuts), San Fransisko vaizduojamojo meno muziejui 1960 metais padovanojo viena pora. Buvo įtariama, kad tai garsiojo olandų tapytojo darbas.

Pasak Amsterdamo muziejaus, paveikslą tyrę meno ekspertai nustatė, kad natiurmortą menininkas užtapė ant moters portreto. Skurdžiai gyvenęs ir vos keletą darbų per savo gyvenimą pardavęs V. van Goghas dažnai tą pačią drobę panaudodavo kelis kartus. San Fransisko muziejus nesuskubo komentuoti šios naujienos, tačiau jo interneto svetainėje natiurmortas jau priskiriamas V. van Goghui.

Nyderlandų dailininkas, plačiajai visuomenei geriau pažįstamas iš gyvybe pulsuojančių saulėgrąžų paveiksluose, taip pat yra nutapęs visą virtinę mažesnių ir dažnai tamsesnių natiurmortų. Manoma, kad „Natiurmortas su vaisiais ir kaštainiais“ buvo nutapytas Paryžiuje 1886 metų pavasarį. Vienu metu jis priklausė prancūzų dailininko Emile Bernardo motinai, kuri draugavo su olandu.

Kasmet V. van Gogho muziejus sulaukia maždaug po 200 olandų dailininkui priskiriamų paveikslų, kad patikrintų jų autorystę. Tačiau nuo 1988 metų V. van Goghui buvo oficialiai priskirta tik 14 iš visų patikrintų kūrinių.