Festivalis subūrė šimtus raudonplaukių
Prieš ke­le­tą die­nų Va­ka­rų Pra­ncū­zi­jo­je bu­vo su­reng­tas fes­ti­va­lis „Rau­do­na mei­lė“. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, ja­me da­ly­va­vo per tūks­tan­tį rau­donp­lau­kių.

„Gimiau raudonplaukis, liksiu raudonplaukis ir esu toks pat gražus, kaip ir visi aplink mane“, – pareiškė 32 metų Simonas. Jaunas vyras prisiminė, jog vaikystėje sulaukdavo patyčių – aplinkiniai pavadindavo morkagalviu.

Tarp stovinčiųjų eilėje prie maisto vagonėlio buvo pakalbintas ir Liamas Fife'as su trimis draugais, su kuriais susipažino per Nyderlanduose kiekvienais metais rengiamą raudonplaukių dieną. „Iki penkiolikos metų gyvenimas buvo nemielas“, – pasakojo jaunas vyras su ilga raudona barzda. Dabar Liamas stengiasi padrąsinti kiekvieną raudonplaukį vaiką, kad šis nepatirtų tokios pat izoliacijos.

Per festivalį vyko koncertai, įvairūs pasirodymai, įskaitant net vestuvinių suknelių pristatymą. Čia buvo galima įsigyti marškinėlių su skambiais užrašais. Festivalio organizatorius Pascalis Sacleux išreiškė viltį, kad kada nors juokeliai apie raudonplaukius taps praeities dalyku, nes visi supras, kokie jie yra nepagrįsti ir kvaili.