Europos šalys, kur odontologas – siaubas baubas
Ar ži­nai, ko­kio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je žmo­nės vi­zi­to pas dan­tų gy­dy­to­ją ven­gia la­biau­siai? Kaip ro­do 2017 me­tų Eu­ros­ta­to duo­me­nys, ku­riuos skel­bia tink­la­raš­tis Eu­rob­lo­gas.lt, 82 proc. Ru­mu­ni­jos gy­ven­to­jų per me­tus ne­si­lan­kė nė kar­to.

Antroje vietoje pagal odontologų vengimą – Bulgarija. Joje per 2017 metus nė karto pas šios srities gydytoją nesilankė 79 proc. gyventojų. Trečioje vietoje – Graikija (75 proc.).

Lietuva yra aštuntoje vietoje labiausiai dantų gydytojų vengiančiųjų sąraše. 55 proc. Lietuvos gyventojų per metus pas odontologą nesilankė nė karto.

Tuo tarpu Vokietija pirmauja pagal atvirkštinę statistiką – šioje šalyje pas odontologą neužsuko tik 14 proc. gyventojų.

Euroblogas.lt iliustracija

ES vidurkis yra 45 procentai.