Estijoje surastas paskutinio „miško brolio“ bunkeris
Pa­sku­ti­nis ži­no­mas Es­ti­jos „miš­ko bro­lis“ Au­gus­tas Sab­be žu­vo 1978 me­tais mė­gi­nant jį su­im­ti. Es­ti­jos par­ti­za­nų, ku­rie prieš­ino­si So­vie­tų Są­jun­gos val­džiai, is­to­ri­ją ty­ri­nė­jan­ti gru­pė ša­lies pie­try­čiuo­se su­ra­do bun­ke­rio, lai­ko­mo pa­sku­ti­nio „miš­ko bro­lio“ pa­sku­ti­nią­ja slėp­tu­ve, lie­ka­nas.

Prieš penkerius metus įvairių disciplinų atstovai įkūrė savanorių grupę „miško brolių“ judėjimo istorijai studijuoti, pirmiausia remiantis archeologijos metodais. Šią vasarą ir rudenį grupė tyrinėjo „miško brolių“ bunkerius netoli Jervakandžio. Kosės rajone buvo rasti du nauji bunkeriai, o Pietryčių Estijoje pradėta ieškoti Jaano Rootso būrio pėdsakų.

Pasak grupės nario archeologo Mauri Kiudsoo, grupės nariai, vadovaudamiesi vietos gyventojo pateikta informacija, Pietryčių Estijoje surado požeminį bunkerį, tikriausiai naudotą aštuntąjį dešimtmetį. „Tai tikriausiai paskutinė legendinio „miško brolio“ A. Sabbe buveinė“, – sakė M. Kiudsoo.

Bunkeris yra buvusios pelkės pakraštyje, iškastas smėlėtoje žemėje. Jis buvo gerai paslėptas. Pradinė apžiūra parodė, kad planuodamas paskutinę buveinę A. Sabbe pasinaudojo ankstesnio bunkerio, iškasto šeštąjį dešimtmetį, struktūra. Dengiant bunkerio stogą panaudotos polietileno plėvelės ir ruberoido būklė bei apytikriai pagaminimo metai įrodo, kad bunkeris negalėjo būti įrengtas penktąjį ar šeštąjį dešimtmetį. Tą patį tvirtina ir vienas vietos gyventojas. Po skardinės viryklės liekanomis rasta tuščia odinė piniginė. Bunkerio stogas įgriuvo devintojo dešimtmečio viduryje, kai ant jo užvažiavo miško ruošos traktorius.

1909-aisiais gimusį A. Sabbe KGB susekė 1978 metų rugsėjo 28 dieną, jam žvejojant upės pakrantėje. Bandant jį areštuoti, A. Sabbe įšoko į upę ir nusiskandino. Tačiau kai kurie pasakojimai rodytų, kad galėjo nuskandinti jį sučiupę kagėbistai.

Šimtai tūkstančių Baltijos šalių partizanų, „miško brolių“, baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir dar daug metų po jo kovojo su sovietiniu režimu.